30 ตัวอย่างของความต้องการระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (เต็ม) + คำอธิบาย

ตัวอย่างของความต้องการหลัก

ตัวอย่างของความต้องการหลักเสื้อผ้าที่พักพิงอาหารเอกลักษณ์ความสัมพันธ์ความรู้งานความเป็นส่วนตัวการสื่อสารความรักสุขภาพและความปลอดภัย ตัวอย่างของความต้องการหลักและความต้องการอื่น ๆ จะได้รับการตรวจสอบในบทความนี้


อย่างที่เราทราบกันดีว่ามนุษย์มีความต้องการที่หลากหลายในการดำรงชีวิต ความต้องการคือทุกสิ่งที่มนุษย์ต้องการเพื่อความอยู่รอด

นอกจากนี้ความต้องการยังจำเป็นต่อการได้รับชีวิตที่มีสวัสดิการ หากไม่บรรลุความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของมนุษย์ก็จะไม่สามารถบรรลุสวัสดิการได้

ความต้องการของมนุษย์สามารถอยู่ในรูปของความต้องการพื้นฐานหรือความต้องการสนับสนุน อย่างไรก็ตามไม่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ทั้งหมด

เนื่องจากความสามารถทางการเงินและสติปัญญาที่มีอยู่อย่าง จำกัด ของบุคคลหรือเนื่องจากสิ่งของที่มีอยู่มี จำกัด

ประเภทของความต้องการ

ความต้องการของมนุษย์มีมากมายเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการความต้องการเหล่านี้แบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม

โดยพื้นฐานแล้วความต้องการของมนุษย์แบ่งออกเป็นสามระดับตามระดับ ได้แก่ ความต้องการหลักความต้องการรองและความต้องการระดับอุดมศึกษา

ความต้องการหลัก

เสื้อผ้าเป็นตัวอย่างของความต้องการหลัก

ความต้องการอันดับแรกคือความต้องการหลัก ในระดับของมันความต้องการหลักคือความต้องการหลักหรือความต้องการขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญมากและต้องมีอยู่ในชีวิตของมนุษย์

หากความต้องการหลักไม่ได้รับการตอบสนองชีวิตนั้นจะหยุดชะงักและไม่สามารถตอบสนองความต้องการอื่น ๆ ได้เช่นกัน นี่คือตัวอย่างของความต้องการหลัก:

 • เสื้อผ้า
 • คณะกรรมการ
 • อาหาร
 • เอกลักษณ์
 • ความสัมพันธ์
 • ความรู้
 • วิชาชีพ
 • ความเป็นส่วนตัว
 • การสื่อสาร
 • ความรัก
 • สุขภาพ
 • ความปลอดภัย
 • ความปลอดภัย
 • สันติภาพ
 • การรับรู้

ความต้องการรอง

หลังจากตอบสนองความต้องการหลักแล้วมนุษย์มักต้องการความต้องการอื่น ๆ เพื่อเป็นกำลังใจหรือเพื่อให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

ชีวิตนี้เรียกว่าต้องการรอง ตัวอย่างของความต้องการรอง ได้แก่ :

 • การขนส่ง
 • สันทนาการ
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ผู้ช่วย
 • ความบันเทิง
 • กีฬา
 • เครื่องมือสื่อสาร
อ่านเพิ่มเติม: ยุคหินใหม่: คำอธิบายคุณลักษณะเครื่องมือและมรดก

ความต้องการระดับอุดมศึกษา

ความต้องการประการสุดท้ายคือความต้องการที่สามารถยกระดับสถานะทางสังคมในชุมชนได้คือความต้องการในระดับตติยภูมิ

โดยทั่วไปมนุษย์ต้องการความต้องการในระดับอุดมศึกษาเมื่อมนุษย์ได้พบกับความต้องการหลักและรอง ตัวอย่างของข้อกำหนดระดับอุดมศึกษา ได้แก่ :

 • ชุดพิเศษ
 • บ้านพิเศษ
 • เครื่องมือการขนส่งพิเศษ
 • เฟอร์นิเจอร์พิเศษ
 • เครื่องมือสื่อสารพิเศษ
 • อุปกรณ์กีฬาพิเศษ
 • ความบันเทิงสุดพิเศษ
 • อาหารพิเศษ

ความต้องการของมนุษย์มาพร้อมกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีและข้อมูลที่เกิดขึ้น ดังนั้นประเภทของความต้องการของมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเวลา


นั่นคือการอภิปรายถึงความต้องการของมนุษย์ หวังว่าบทความข้างต้นสามารถเพิ่มข้อมูลเชิงลึกและเป็นประโยชน์สำหรับคุณทุกคน