9 ตัวอย่างเนื้อหาการบรรยายสั้น ๆ (หัวข้อต่างๆ): ความอดทนความกตัญญูความตาย ฯลฯ

ข้อความบรรยายสั้น ๆ

เนื้อหาของการบรรยายสั้น ๆ ประกอบด้วยการบรรยายสั้น ๆ เกี่ยวกับความอดทนความกตัญญูการเรียนการสำส่อนและอื่น ๆ อีกมากมายที่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเตรียมการบรรยายที่ดี


ในชุมชนการบรรยายเป็นเรื่องปกติที่มักพบบ่อย คำเทศนาสวดมนต์วันศุกร์ดีวันหยุดและต้อนรับเหตุการณ์บางอย่าง

วิทยากรคือบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังให้กล่าวสุนทรพจน์ในรูปแบบของการบรรยายแก่บุคคลทั่วไป หัวข้อของคำเทศนายังแตกต่างกันไปในแต่ละศาสนาสังคมไปจนถึงวิชาการ

นี่คือตัวอย่างบางส่วนของข้อความบรรยายที่สามารถใช้เป็นคำแนะนำในการจัดทำตำราบรรยาย

ข้อความบรรยายสั้น ๆ เรื่องความอดทน

ข้อความบรรยายสั้น ๆ

ความอดทนเป็นการกระทำที่ใช้กับตนเองได้ยาก อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ที่จะรู้จักความอดทนทำให้เราสามารถฝึกฝนตนเองให้สามารถตีความและใช้บทเรียนจากการทดสอบความอดทนได้มากขึ้น

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการบรรยายสั้น ๆ เกี่ยวกับความอดทน

อัสสลามมุอะลัยกุมวะราหมะตุลลอฮิวะบะระกะอาตูห์

แขกผู้มีเกียรติ

อัลเลาะห์ SWT ต้องการให้ประชากรของพระองค์อดทนและสง่างามในการทำทุกสิ่งเสมอ ความอดทนเป็นคำยืมภาษาอาหรับซึ่งหมายถึงความยับยั้งชั่งใจ พฤติกรรมของผู้ป่วยจะนำไปใช้ได้ง่ายหากคุณเข้าใจความหมายและสติปัญญาที่ได้รับจากการฝึกความอดทน ดังนั้นควรเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อให้คุ้นเคยกับการนำความอดทนมาใช้ในชีวิตประจำวัน

พฤติกรรมของผู้ป่วยสามารถนำไปใช้โดยตระหนักว่าชีวิตของโลกนั้นแยกออกจากกันไม่ได้จากการทดลองต่างๆ แต่โดยพื้นฐานแล้วพระเจ้ากำลังทดสอบประชากรของพระองค์ว่าพวกเขาสามารถผ่านการทดสอบอย่างอดทนได้หรือไม่ ด้วยเหตุนี้ขอให้อดทนในขณะที่ยังคงได้รับโอกาสให้อยู่ในโลก

วะลัยกุมุสลาม warahmatullahi wabaarakatuh.

ข้อความบรรยายสั้น ๆ เรื่องความกตัญญูกตเวที

ข้อความบรรยายสั้น ๆ

ความกตัญญูกตเวทีเป็นการแสดงความขอบคุณต่อสิ่งที่ได้รับ บ่อยครั้งในกิจกรรมทางศาสนาเรามักได้รับการสนับสนุนให้รู้สึกขอบคุณทุกโอกาสสำหรับทุกสิ่งที่ได้รับ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการบรรยายสั้น ๆ เกี่ยวกับความกตัญญู

อัสสลามุอลัยกุม warahmatullahi wabarakaatuh

สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ,

ในโอกาสนี้ฉันจะพูดถึงสภาวิทยาศาสตร์สั้น ๆ เกี่ยวกับความกตัญญูกตเวที โชคดีที่ในทางปฏิบัติมีมิติและสีที่แตกต่างกัน ความกตัญญูกตเวทีในศาสนาอิสลามมีส่วนสำคัญในการควบคุมการกระทำที่พรากจากใจ

หากเราต้องการดูปรากฏการณ์ของความสับสนวุ่นวายที่เกิดขึ้นในช่วงปลายยุคนี้เราจะพบว่าหนึ่งในต้นตอของความสับสนวุ่นวายนี้คือการขาดความกตัญญูที่มนุษย์มีและห่างจากการจดจำความตาย ความกตัญญูที่แท้จริงจะทำให้เกิดพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม

อัลเลาะห์กล่าวเกี่ยวกับภาระผูกพันที่จะต้องขอบคุณใน Surah Al-Baqarah ข้อ 152 และ 172 ความหมายเป็นดังนี้:

แล้วจำฉันไว้ฉันก็จะจำเธอด้วย ขอบคุณฉันและอย่าปฏิเสธ "

ในอายะฮ์เดียวที่อัลลอฮ์กล่าวซึ่งหมายถึง:

“ ข้า แต่ท่านผู้ศรัทธา! กินจากปัจจัยยังชีพที่ดีที่เรามอบให้แก่พวกเจ้าและจงขอบคุณต่ออัลลอฮ์หากพวกเจ้าเคารพภักดีต่อพระองค์เท่านั้น

สองข้อข้างต้นบอกชัดเจนว่าเราต้องขอบคุณสิ่งที่อัลลอฮฺประทาน

นอกจากนั้น Rasulullah SAW ยังกล่าวอีกว่า“ มันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากสำหรับธุรกิจของผู้ศรัทธากิจการทั้งหมดของเขาดีสำหรับเขา ไม่พบสิ่งนี้ยกเว้นในผู้ศรัทธา ถ้าเขาพบความสุขเขาก็ขอบคุณนั่นก็ดีสำหรับเขา ในทางกลับกันเมื่อมีปัญหาเขาก็อดทนซึ่งนั่นก็เป็นผลดีสำหรับเขาเช่นกัน " (ชม. มุสลิม)

ในข้ออื่น Surah An-Nisa 'และอับราฮัมอัลเลาะห์ยังกล่าวว่าซึ่งหมายความว่า:

“ อัลลอฮฺจะไม่ทรมานคุณหากคุณรู้สึกขอบคุณและมีศรัทธา และอัลลอฮ์นั้นทรงกตัญญูรู้คุณ "

ในจดหมายอิบราฮิมอ่านดังนี้:

"และจงจำไว้ว่าเมื่อพระเจ้าของคุณประกาศว่า" แน่นอนหากคุณรู้สึกขอบคุณฉันจะเพิ่ม (ความโปรดปราน) ให้กับคุณอย่างแน่นอน แต่ถ้าคุณปฏิเสธ (ความโปรดปรานของฉัน) การลงโทษของฉันจะหนักมากแน่นอน "

จากข้อโต้แย้งสองข้อของอัลกุรอานข้างต้นเป็นบทเรียนที่ชัดเจนสำหรับเราที่ต้องเรียนรู้คือการขอบคุณเสมอในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา อย่าปล่อยให้เราอยู่ท่ามกลางผู้ปฏิเสธความโปรดปรานเพื่อให้เราได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์

ฉันคิดว่ามันเพียงพอแล้วที่จะยุติการชุมนุมทางวิทยาศาสตร์สั้น ๆ เกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีหวังว่าเราจะสามารถฝึกฝนความกตัญญูรู้คุณในทุกแง่มุมของชีวิต สาธุ

วะบีลลาฮิเตาฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุม warahmatullahi wa barakaatuh

ข้อความบรรยายสั้น ๆ เรื่องการเรียกร้องความรู้

ข้อความบรรยายสั้น ๆ

เป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นที่มนุษย์ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมจะใช้เหตุผลในการศึกษา ด้วยความรู้ชีวิตมนุษย์จะดีขึ้น

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อความบรรยายสั้น ๆ เกี่ยวกับความสำคัญของการแสวงหาความรู้

อัสสลามุอลัยกุม warahmatullahi wabarakaatuh

Alhamdulillah พวกเราทุกคนยังคงได้รับสุขภาพร่างกายจากอัลลอฮ์ SWT เพื่อที่พวกเราทุกคนจะได้มารวมตัวกันในงานนี้ คำอธิษฐานและคำทักทายไม่ได้รับการยกเว้นให้เรานำเสนอต่อท่านศาสดามูฮัมหมัดผู้ยิ่งใหญ่ของเรา หวังว่าเราทุกคนจะได้รับคำขอร้องใน yaumil ขั้นสุดท้าย สาธุ.

แขกผู้มีเกียรติ

วิทยาศาสตร์ทำให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาตามที่ได้รับแบบอย่างของอัลลอฮฺผ่านพระวจนะที่เปิดเผยครั้งแรก ที่อัลเลาะห์สอนให้นบีมูซาอ่าน

นอกจากนี้ใน Surah Al Mujadalah ข้อ 11 ได้อธิบายถึงตำแหน่งของผู้ที่ศึกษาความรู้ อัลลอฮฺจะยกระดับผู้มีความรู้

หากไม่มีความรู้ใครบางคนจะตาบอดกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเขา เพราะฉะนั้นอย่าเหนื่อยที่จะเรียนให้สูงที่สุด

ที่บอกไปถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะ

วะลัยกุมมุสลาม warahmatullahi wabarakaatuh.

บรรยายเรื่องสมาคมเสรี

การคบค้าสมาคมโดยเสรีเป็นที่แพร่หลายอย่างมากในชุมชน หากคุณไม่ระมัดระวังในการเลือกสภาพแวดล้อมอาจส่งผลเสียต่อการพัฒนาตนเอง

อ่านเพิ่มเติม: คำอธิษฐานเพื่อความรอดในปรโลก: การอ่านภาษาละตินและการแปล

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อความบรรยายสั้น ๆ เกี่ยวกับความสำส่อนที่สามารถส่งได้เมื่อคุณต้องการสื่อถึงธีมเกี่ยวกับความสำส่อน

สันติภาพจงมีแด่คุณและความเมตตาและพรของอัลลอฮ์

Alhamdulillah ฉันพูดกับอัลเลาะห์ SWT เพราะฉันได้รับพรให้สามารถรวมตัวกันในห้องนี้ได้ ฉันไม่ลืมที่จะกล่าวคำอธิษฐานต่อเจ้านายของศาสดามูฮัมหมัดเพราะมันได้ยกพวกเราทุกคนจากยุคมืดจนถึงปัจจุบัน

อนุญาตให้ฉันสามารถแบ่งปันความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับความสำส่อน ปัจจุบันการคบหากันโดยเสรีกลายเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงในสังคม เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้ปกครองต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดอีกครั้ง โดยปกติแล้วผู้ปกครองส่วนใหญ่จะดูแลบุตรหลานเมื่ออยู่บ้านเท่านั้น

อย่างไรก็ตามควรสังเกตว่ายิ่งเด็กเป็นผู้ใหญ่มากเท่าไหร่ก็ควรมีการควบคุมดูแลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลูกของคุณเริ่มชอบเพศตรงข้าม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทั้งเด็กและคุณในฐานะพ่อแม่ แน่นอนคุณไม่ต้องการและอย่าปล่อยให้เด็ก ๆ ที่ได้รับความไว้วางใจจากอัลลอฮ์ SWT เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสำส่อน

ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้จึงตั้งใจให้เราและครอบครัวทุกคนอยู่ห่างจากโลกแห่งความสำส่อนที่จะทำร้ายตัวเอง จำเป็นต้องมีคำแนะนำและมีผู้ปกครองดูแลเด็กทุกวัน นั่นคือการบรรยายของวันนี้ไม่มากก็น้อยต้องขออภัยด้วย วสลามุลลัยกุม. Warahmatullahi wabarakatuh.

บรรยายเรื่องความตาย

ความตายเป็นเหตุการณ์ที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องประสบ การระลึกถึงความตายทำให้เราตระหนักมากขึ้นว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะต้องพบกับความตายเช่นกัน

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อความจากการบรรยายสั้น ๆ เกี่ยวกับความตาย

สันติภาพจงมีแด่คุณและความเมตตาและพรของอัลลอฮ์

อัลลอฮ์ SWT จะให้ความโปรดปรานและของขวัญแก่ประชากรของพระองค์เสมอ คุณควรรู้สึกขอบคุณสำหรับความโปรดปรานเหล่านี้ทุกที่ทุกเวลา ในโอกาสของวันนี้ให้ฉันพูดสองสามคำเกี่ยวกับความตาย

ในอัลกุรอานได้อธิบายไว้ใน Surah Ali Imran ข้อ 185 ในข้อนี้เป็นที่ชัดเจนว่าความตายจะมาถึงมนุษย์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในโลกอย่างแน่นอน เกี่ยวกับเวลาไม่ใช่มนุษย์คนเดียวที่รู้ว่าการตายของเขาจะเริ่มต้นเมื่อใด จำพี่น้องของฉันชีวิตในโลกนี้เป็นเพียงชั่วคราว

เริ่มปลูกฝังความดีและปฏิบัติเพื่อการจัดเตรียมในปรโลก นั่นเป็นเพราะไม่มีอะไรจะช่วยตัวเราเองได้นอกจากการทำความดี อัลเลาะห์ SWT ได้เตรียมสวรรค์สำหรับผู้ที่ทำดีเสมอ แต่อัลลอฮ์ SWT จะให้นรกแก่มนุษย์ที่ประมาทในชีวิตบนโลก

ดังนั้นอย่านิ่งนอนใจกับเงื่อนไขที่มีอยู่ในโลกมรรตัยนี้ พวกเขาเป็นเพียงชั่วคราวและจะถูกพรากไปเมื่อใดก็ได้โดยอัลลอฮ์ นั่นคือคำอธิบายทั้งหมดเกี่ยวกับความตายจากฉัน ขอให้พวกเราทุกคนได้รับการปกป้องจากความทรมานของไฟนรก วสลามุลลัยกุม. Warahmatullahi wabarakatuh.

เนื้อหาของการบรรยายสั้น ๆ เรื่อง Ikhlas

ข้อความบรรยายสั้น ๆ

ความจริงใจคือการปฏิบัติโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ในชีวิตประจำวันของเราในฐานะศาสนาเราต้องเรียนรู้ที่จะทำบางสิ่งอย่างจริงใจ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อความบรรยายสั้น ๆ เกี่ยวกับความจริงใจ

อัสลามุอะลัยกุม warahmatullahi wabarakaatuh.

Alhamdulillah เราขอบคุณอัลเลาะห์ SWT ที่ได้รับสุขภาพจนถึงขณะนี้ อย่าลืมพูด Sholawat กับศาสดามูฮัมหมัด SAW

ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในการสนทนานี้ฉันจะอธิบายเกี่ยวกับความจริงใจ ในความหมายที่เรามักจะทราบกันดีว่าจริงใจสามารถตีความได้ว่าเราให้ความช่วยเหลือ แต่อย่าหวังสิ่งตอบแทนที่น้อยที่สุด แต่ถ้าในทางศาสนาความจริงใจหมายถึงทุกสิ่งที่ทำไปเพราะอัลลอฮ์ SWT โดยไม่ต้องการได้รับการยกย่องหรือดูเคร่งศาสนา

คุณสามารถใช้ความจริงใจเพียงเพราะอัลเลาะห์ SWT เมื่อคุณแสดงความจริงใจในหัวใจของคุณ จากนั้นอัลลอฮฺจะให้รางวัลแก่คุณในรูปแบบของรางวัลในภายหลัง นี่อยู่ในคำพูดคำจาแล้ว Al-Bayyinah ข้อ 5 โดยพื้นฐานแล้วความจริงใจไม่สามารถวัดได้ด้วยวิธีการใด ๆ

อย่างไรก็ตามยิ่งเราเต็มใจที่จะทำบางสิ่งมากเท่าไหร่เราก็จะได้รับรางวัลมากขึ้นเท่านั้น ความจริงใจจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในชีวิต นี่เป็นเพราะถ้าเราทำบางสิ่งโดยฝืนใจอัลลอฮ์ SWT จะไม่บันทึกการกุศลเป็นพฤติกรรมที่จริงใจ

หลังจากเข้าใจว่าความจริงใจสำคัญแค่ไหนแล้วเรามาฝึกทำบางสิ่งบนพื้นฐานของความจริงใจกันเถอะ นั่นคือการบรรยายของฉัน ขอบคุณ. Wassalamualaikum WR wb.

บรรยายสั้น ๆ เรื่องการภาวนา

ข้อความบรรยายสั้น ๆ

ในฐานะที่เป็นมุสลิมการละหมาดถือเป็นการปฏิบัติบูชาทุกวันเป็นเรื่องธรรมดา การละหมาดรวมอยู่ในเสาหลักของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่บังคับโดยชาวมุสลิม

อ่านเพิ่มเติม: Eid al-Adha และ Eid al-Fitr (เต็ม) คำอธิษฐานการอาบน้ำ: การอ่านเจตนาคำอธิษฐานและแนวทางปฏิบัติ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อความบรรยายสั้น ๆ เกี่ยวกับการสวดมนต์

สันติภาพจงมีแด่คุณและความเมตตาและพรของอัลลอฮ์

อัลลอฮ์ SWT จะให้ความโปรดปรานและของขวัญแก่ประชากรของพระองค์เสมอ คุณควรรู้สึกขอบคุณสำหรับความโปรดปรานเหล่านี้ทุกที่ทุกเวลา ในโอกาสของวันนี้ให้ฉันพูดสองสามคำเกี่ยวกับความตาย

สาธุชนและผู้ชมที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์ SWT ในโอกาสนี้ฉันจะทบทวนเล็กน้อยเกี่ยวกับการอธิษฐาน การละหมาดเป็นส่วนสำคัญที่สุดของศาสนาอิสลาม ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการละหมาดเป็นจุดแข็งของศาสนาอิสลาม

ไม่เพียงแค่นั้นการละหมาดยังเป็นภาระหน้าที่ที่มุสลิมต้องปฏิบัติ ในการละหมาดมีความหมายลึกซึ้งกว่าพันธะของมุสลิม แม้แต่การละหมาดก็เป็นการพิสูจน์ความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าในการแยกแยะมุสลิมคือจากละหมาดที่พวกเขาทำ

ก่อนจบการประชุมนี้ขอให้เราอธิษฐานร่วมกันว่าเราจะรวมอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ละเลยการสวดอ้อนวอน เพียงพอของการบรรยายเกี่ยวกับการอธิษฐานภาคบังคับที่ฉันถ่ายทอด Wassalamualaikum Wr. Wb.

บรรยายเรื่อง Harmony

ในชีวิตทางสังคมความสามัคคีเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกัน ชุมชนที่มีความสามัคคีมักจะร่วมมือกันในการสร้างสภาพแวดล้อมของชุมชนที่ดีต่อสุขภาพ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อความบรรยายสั้น ๆ เกี่ยวกับความสามัคคี

อัสสลามุอะลัยกุม warahmatullahi wabarokatuh.

Alhamdulillah เราขอบคุณอัลเลาะห์ SWT ที่ได้รับสุขภาพจนถึงขณะนี้ ฉันไม่ลืมที่จะกล่าวคำอธิษฐานต่อเจ้านายของศาสดามูฮัมหมัดเพราะมันได้ยกพวกเราทุกคนจากยุคมืดจนถึงปัจจุบัน

มนุษย์ทุกคนในฐานะสังคมต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นเสมอ ไม่มีทางที่ใครสักคนจะอยู่คนเดียวในสภาพแวดล้อมของพวกเขาได้ แน่นอนจะมีการรบกวนอื่น ๆ ในชีวิตของเขา

ดังนั้นคุณต้องทำความดีและช่วยเหลือระหว่างบุคคลอยู่เสมอ สิ่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างธรรมชาติที่กลมกลืนระหว่างเพื่อนมนุษย์ ความสามัคคีนี้เกิดขึ้นกับญาติเพื่อนและเพื่อนบ้านรอบ ๆ บ้าน วิธีนั้นจะสร้างความสามัคคีและไม่แตกแยกกันง่ายๆเพียงเพราะความเข้าใจผิด

เพียงพอของการบรรยายเกี่ยวกับการอธิษฐานภาคบังคับที่ฉันถ่ายทอด ขออภัยหากมีประโยคที่ไม่ถูกใจคุณ วัสลามุอะลัยกุม warahmatullahi wabarakatuh.

บรรยายเกี่ยวกับการจัดหาคู่

เป็นเรื่องธรรมชาติหากมนุษย์อยู่กันเป็นคู่ ในเรื่องของคู่ครองไม่เพียง แต่ใครจะยอมรับว่าเขาจะได้คู่กับใครและแต่งงานกันในที่สุด

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อความบรรยายสั้น ๆ เกี่ยวกับหัวข้อการจับคู่

สันติภาพจงมีแด่คุณและความเมตตาและพรของอัลลอฮ์

อัลลอฮ์ SWT จะให้ความโปรดปรานและของขวัญแก่ประชากรของพระองค์เสมอ คุณควรรู้สึกขอบคุณสำหรับความโปรดปรานเหล่านี้ทุกที่ทุกเวลา ในโอกาสของวันนี้ให้ฉันพูดเกี่ยวกับคู่ครองสักคำหรือสองคำ

ในการประชุมวันนี้เราจะหารือเกี่ยวกับการจัดหาคู่ ดังที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าอัลลอฮ์ SWT จัดให้มีการแข่งขัน การจับคู่ยังคงเป็นปริศนาแม้ว่าในวันแต่งงานเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าคนที่เรากำลังแต่งงานอยู่นั้นเป็นคู่ชีวิตของเราหรือคนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเรา

คู่สมรสสามารถกำหนดได้ว่าเป็นหุ้นส่วนชีวิตที่สะท้อนตัวตนของคุณเอง มีสามสิ่งที่เป็นพื้นฐานว่าคน ๆ นี้คู่ควรกับการเป็นเพื่อน อันดับแรกเลือกคนที่ให้อภัยเมื่อเราทำผิดแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากมากที่จะหาคู่ชีวิตที่ดี

ประการที่สองเลือกคนที่อดทนและยอมรับทุกข้อบกพร่องของเราได้ เพราะโดยพื้นฐานแล้วทุกคนไม่ได้สมบูรณ์แบบเพราะทุกอย่างเสริมกัน ประการที่สามเลือกผู้ที่สามารถกระตุ้นเราได้เพราะวงล้อแห่งชีวิตยังคงหมุนและสามารถกระตุ้นให้เราไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นได้

ดังนั้นข้อสรุปที่สามารถดึงออกมาจากธีมนี้คือเราต้องเลือกคู่ที่สามารถนำเราไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นและสามารถส่งเสริมให้เราเป็นคนดีและเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ เพื่อที่เราจะได้พบคู่ที่เหมาะสมและมีนิสัยที่สูงส่ง

นั่นคือการสนทนาของเราในวันนี้ การบรรยายมากมายในวันนี้ที่ฉันสามารถส่งมอบได้

Wassalamualaikum WR wb.


นี่คือตัวอย่างข้อความบรรยายสั้น ๆ 9 ตัวอย่างที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบรรยายได้ อาจมีประโยชน์!