การเคลื่อนไหวของการเต้นรำ - ความหมายองค์ประกอบประเภทประเภทและรูปแบบของการเคลื่อนไหว

ท่าเต้น

การเคลื่อนไหวของการเต้นรำคือการเคลื่อนไหวของร่างกายที่สอดคล้องและเป็นจังหวะเพื่อให้เกิดผลงานศิลปะที่ดำเนินการในสถานที่และเวลาที่แน่นอน การเคลื่อนไหวของการเต้นรำเป็นองค์ประกอบหลักในศิลปะการเต้นรำเนื่องจากการเคลื่อนไหวของการเต้นรำไม่สามารถแยกออกจากองค์ประกอบของแขนขาของมนุษย์ได้

การเคลื่อนไหวในฟังก์ชั่นการเต้นเพื่อสื่อสารการเคลื่อนไหวที่มีความหมายบางอย่างจากนักออกแบบท่าเต้น นั่นหมายความว่าองค์ประกอบของการเคลื่อนไหวมีความสำคัญมากในการเต้นรำ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะการเต้นรำ

นี่คือความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความหมายของการเต้นรำ

Corie Hartong ผู้เชี่ยวชาญด้านการเต้นรำจากเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าการเต้นรำเป็นการเคลื่อนไหวที่ได้รับรูปร่างและจังหวะของแขนขาในอวกาศ

Curt Sachs ในปี พ.ศ. 2476 นักประวัติศาสตร์การเต้นรำและดนตรีจากเยอรมนีระบุว่าการเต้นรำเป็นการเคลื่อนไหวตามจังหวะ องค์ประกอบหลักสองประการของการเต้นรำประกอบด้วยการเคลื่อนไหวและจังหวะ (จังหวะ)

ตามที่ Arestoteles กล่าวว่าการเต้นรำเป็นชุดของการเคลื่อนไหวการเต้นรำที่สวยงามโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงแนวคิดการสร้างภาพหรือคำอธิบายตัวละครมนุษย์ทั้งหมดในพฤติกรรม

ท่าเต้นสมัน

องค์ประกอบหลักของการเต้นรำ

นี่คือองค์ประกอบหลักที่มีอยู่ในการเต้นรำ

 • ร่างกาย

องค์ประกอบของร่างกายหรือ wiraga จำเป็นต้องใช้ในศิลปะการเต้นรำเนื่องจากใช้ในการแสดงการเคลื่อนไหวของร่างกายในท่ายืนหรือนั่ง

 • จังหวะ

ต้องเป็นเจ้าของจังหวะหรือไวรามาในศิลปะการเต้นรำการเต้นรำเป็นจังหวะสอดคล้องกับดนตรีซึ่งมาพร้อมกับการเคลื่อนไหวของการเต้นรำทั้งในแง่ของจังหวะและจังหวะ

 • ลิ้มรส

Rasa หรือ wirasa เป็นความสามารถของศิลปะการเต้นรำในการถ่ายทอดความรู้สึกในการเคลื่อนไหวบางอย่างและยังเสริมด้วยการแสดงออกของนักเต้น

อ่านเพิ่มเติม: ประเภทของกฎของผู้เล่นในเกมฟุตบอล

ประเภทของท่ารำ

การเคลื่อนไหวของการเต้นรำตามการประมวลผลองค์ประกอบแห่งความงามแบ่งออกเป็นสองประเภทในหมู่พวกเขา

 • การเคลื่อนไหวที่นิ่ง

Stilative motion คือการเคลื่อนไหวที่ผ่านกระบวนการแปรรูปที่ก่อให้เกิดรูปแบบการเต้นรำที่สวยงาม

 • การเคลื่อนไหวที่ผิดเพี้ยน

การเคลื่อนไหวที่ผิดเพี้ยนคือการประมวลผลของการเคลื่อนไหวโดยการยกเครื่องต้นฉบับและเป็นกระบวนการจัดรูปแบบ

จากผลของการประมวลผลองค์ประกอบการเคลื่อนไหวนี้ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวสองประเภท ได้แก่

 • การเคลื่อนไหวที่บริสุทธิ์

การเคลื่อนไหวที่บริสุทธิ์คือการเคลื่อนไหวที่ไม่มีความหมายหรือจุดประสงค์พิเศษในการเคลื่อนไหวด้วยการเต้นรำ การเคลื่อนไหวที่บริสุทธิ์เพียงเน้นองค์ประกอบของความงามเพียงอย่างเดียวไม่มีความหมายของการเต้นรำ ตัวอย่างเช่นการเคลื่อนไหวของสะโพกถูกเขย่าหรือขยับศีรษะไปทางขวาหรือซ้าย

 • การเคลื่อนไหวที่มีความหมาย

การเคลื่อนที่แบบมักนาวีเป็นการเคลื่อนไหวที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะโดยสื่อถึงความหมายและวัตถุประสงค์เฉพาะ การเคลื่อนไหวที่มีความหมายมักพบในประเภทนาฏศิลป์คลาสสิก

ท่าเต้น

ประเภทของท่ารำ

 • ท่าเต้นคลาสสิก

  การเคลื่อนไหวของการเต้นรำแบบคลาสสิกคือการเคลื่อนไหวของการเต้นรำที่ใช้การเคลื่อนไหวที่บริสุทธิ์แสดงออกและเลียนแบบซึ่งได้รับการปรับสไตล์และความละเอียด

 • ท่าเต้นยอดนิยม

  การเคลื่อนไหวของการเต้นรำพื้นบ้านเป็นประเภทของการเต้นรำที่ใช้การเคลื่อนไหวเลียนแบบและแสดงออกจำนวนมาก

 • การสร้างสรรค์การเต้นใหม่

  การเคลื่อนไหวการเต้นรำที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่คือการเคลื่อนไหวการเต้นรำประเภทหนึ่งที่ประกอบด้วยการผสมผสานของการเคลื่อนไหวการเต้นรำแบบดั้งเดิมหลายประเภทเข้ากับองค์ประกอบใหม่ การเคลื่อนไหวของการเต้นรำเป็นการสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

รูปแบบของการเคลื่อนไหวของการเต้นตามจำนวนนักเต้น

รูปแบบของการเต้นสามารถเห็นได้จากจำนวนนักเต้น

 • การเคลื่อนไหวเดี่ยว

  การเคลื่อนไหวนี้ดำเนินการโดยนักเต้นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง

 • เคลื่อนไหวเป็นคู่

  การเคลื่อนไหวของคู่จะดำเนินการโดยนักเต้นสองคนโดยการจับคู่ระหว่างนักเต้นชายและหญิง

 • การเคลื่อนไหวของกลุ่ม

  การเคลื่อนไหวของกลุ่มประกอบด้วยนักเต้นสามคนขึ้นไป

อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างเอกสารปก (เต็ม): บุคคลกลุ่มนักเรียน

คำอธิบายมากมายเกี่ยวกับท่าทางการเต้นรวมถึงองค์ประกอบและประเภท อาจมีประโยชน์!