Wake Up Prayers - ภาษาอาหรับละตินการแปลและสิทธิพิเศษ

ปลุกคำอธิษฐาน

คำอธิษฐานสำหรับการตื่นขึ้นมาอ่านว่า 'Alhamdullillahilladzi ahyaanaa bada maa amaatanaa wa ilaihin nushur'

การตื่นนอนเป็นกิจกรรมที่ทุกคนต้องทำเพราะโดยพื้นฐานแล้วมนุษย์ต้องการการนอนหลับทุกวันเพื่อฟื้นฟูพลังงานหลังจากทำกิจกรรมที่เหน็ดเหนื่อยมาหลายชั่วโมงเช่นงานหรืออื่น ๆ

การตื่นขึ้นมาเป็นพรอย่างหนึ่งที่จะขอบคุณเพราะเรายังได้รับโอกาสที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในวันพรุ่งนี้และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีเพื่อให้ยังมีชีวิตเหลืออยู่ในการให้อภัยบาป

ดังนั้นเราจึงควรสวดอ้อนวอนหลังจากตื่นนอนเพื่อขอให้วันใหม่ที่เราอาศัยอยู่นั้นราบรื่นและช่วยให้ทำงานหรือเรียนที่โรงเรียนได้ง่ายขึ้น

ตื่นขึ้นมาสวดมนต์

การละหมาดเพื่อตื่นนอนนี้เป็นการอ่านละหมาดตามสุนัตที่สามารถใช้เป็นการปฏิบัติในตอนเช้า

โดยการอ่านคำอธิษฐานสั้น ๆ นี้พระเจ้าเต็มใจวันของเราจะเต็มไปด้วยความสุขความเมตตาและพรจากอัลเลาะห์ SWT อ่านคำอธิษฐานนี้เมื่อคุณเพิ่งตื่นนอนหรือหลังจากทำวัตรเช้า

ปฏิบัติเป็นประจำและอิสติโครมะห์ตลอดทั้งวัน จากนั้นความดีงามจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละวันสิ่งแวดล้อมและชีวิตประจำวันของเรา ต่อไปนี้อ่านคำอธิษฐาน:

ปลุกคำอธิษฐาน

'Alhamdullillahilladzi ahyaanaa bada maa amaatanaa wa ilaihin nushur.'

ความหมาย:

"การสรรเสริญเป็นของคุณโอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงทำให้ฉันกลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากการตายของฉันและมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่เราทุกคนจะถูกนำกลับสู่ชีวิต"

คุณสมบัติของการสวดมนต์ปลุก

คำอธิษฐานทุกครั้งต้องมีสิทธิพิเศษและประโยชน์สำหรับพวกเราที่อ่านเพราะคำอธิษฐานทั้งหมดมีองค์ประกอบของความดีดังนั้นจึงป้องกันเราจากสิ่งที่ไม่ดีรวมถึงการรบกวนจากไซอิตัน

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของสิทธิพิเศษที่จะได้รับเมื่อเราอธิษฐานหลังจากตื่นนอน:

1. เพิ่มความกตัญญู

บทสวดนี้สวดเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับความสุขที่อัลลอฮ์ SWT มอบให้ผ่านการนอนหลับสนิทที่เราทำทุกคืน

อ่านเพิ่มเติม: Pillars of Friday Sermon (Complete) และความหมายและขั้นตอน

ในการอ่านคำอธิษฐานนี้มีการกล่าวถึงคำว่า 'Alhamdulillah' ซึ่งหมายถึงการสรรเสริญทั้งหมดที่มีต่อท่านโอ้อัลลอฮ์เป็นข้อพิสูจน์ว่าเรารู้สึกขอบคุณและเป็นรูปแบบหนึ่งของการขอบคุณสำหรับพลังงานที่ฟื้นคืนจากการนอนหลับของเรา

2. เตือนความตาย

ความตายเป็นสิ่งที่ลึกลับมากเราไม่รู้ว่าความตายมาถึงกี่โมงและอย่างไร? บางทีความตายจะมาถึงเมื่อเราหลับจากการหลับใหล? หรือก่อนนอน?

ดังนั้นเราจึงตระหนักมากขึ้นว่าชีวิตและความตายเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์ SWT ดังนั้นหากเราได้รับโอกาสที่จะตื่นขึ้นมาในตอนเช้า

อย่างน้อยเราก็อ่านคำอธิษฐานปลุกเพื่อเพิ่มความขอบคุณและเตือนเราถึงชีวิตและความตายที่มาทางเรา

3. หลักฐานการเตาบะฮฺต่ออัลลอฮ์ SWT

Tawakal หมายถึงการยอมจำนน เราตระหนักดีว่าความตายและชีวิตเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์ SWT

เพื่อให้เรายอมจำนนต่อพระองค์เสมอดังคำพูดของอัลเลาะห์ SWT ในคำพูดคำจา An-Nahl ข้อ 81 ซึ่งอ่านว่า "ดังนั้นอัลลอฮ์ SWT จึงทำให้พรของเขาสมบูรณ์สำหรับคุณเพื่อที่คุณจะยอมจำนนต่อพระองค์"

นั่นคือการทบทวนคำอธิษฐานปลุกการสวดอ้อนวอนที่ดีจะเกิดขึ้นเพื่อความดีงามสำหรับผู้ที่อ่านพวกเขาและหวังว่าเราจะกลายเป็นคนรับใช้ที่ไว้วางใจได้และรู้สึกขอบคุณเสมอสำหรับพรที่พระองค์ประทานให้