การแปลงหน่วยเวลาวิธีการคำนวณและตัวอย่าง

หน่วยเวลา

หน่วยเวลาสากลถูกกำหนดให้เป็นวินาทีหรือวินาที โดยที่ 1 วินาทีถูกกำหนดให้เป็นเวลาที่อะตอมซีเซียม -133 ต้องทำการสั่นสะเทือน 9,192,631,770

เครื่องมือที่ใช้โดยทั่วไปในการวัดเวลาคือนาฬิกาจับเวลา ในนาฬิกาจับเวลาเรารับรู้ว่ามีหน่วยเวลาเช่นวินาทีนาทีและชั่วโมง

ฉันจะแปลงหน่วยเวลาจากนาทีเป็นวินาทีนาทีเป็นชั่วโมงได้อย่างไร สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลงเวลาและวิธีการคำนวณโปรดดูคำอธิบายต่อไปนี้เราได้สรุปคำถามตัวอย่างไว้ด้วย

สูตรการแปลงหน่วยเวลา

การแปลงเป็นวิธีการแปลงหน่วยเป็นหน่วยอื่นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ตัวอย่างเช่นข้อความเกี่ยวกับการแปลงเวลาที่มักจะพบคือการแปลง 1 นาทีเป็นวินาทีคือเท่าใด 1 ชั่วโมงเป็นวินาทีและการแปลงเวลาอื่น ๆ ที่เราพบในชีวิตประจำวัน

ตอนนี้ในการแปลงหน่วยเวลามีสูตรที่กำหนดไว้ล่วงหน้านี่คือคำอธิบาย

หน่วยเวลาเป็นวินาที

การแปลงหน่วยเป็นหน่วยที่สองที่ใช้บ่อย ได้แก่ :

 • 1 นาที = 60 วินาที
 • 1 ชั่วโมง = 60 นาที = 3600 วินาที
 • 1 วัน = 24 ชั่วโมง = 86000 วินาที
 • 1 สัปดาห์ = 7 วัน = 168 ชั่วโมง = 604800 วินาที

หน่วยเวลาเป็นวัน

การแปลงเวลาหลายวันซึ่งมักใช้ในชีวิตประจำวัน

 • 1 สัปดาห์ = 7 วัน
 • 1 เดือน (เฉลี่ย) = 30 วัน
 • 1 เดือน = 28, 29, 30 หรือ 31 วัน
 • 1 ปี = 365 วัน
 • 1 ปีอธิกสุรทิน = 366 วัน (29 กุมภาพันธ์)

หน่วยเวลาของสัปดาห์

การแปลงของหนึ่งเดือนและหนึ่งปีในสัปดาห์มีดังนี้

 • 1 เดือน = 4 สัปดาห์
 • 1 ปี = 52 สัปดาห์

หน่วยเวลาในเดือน

การแปลงเวลาประเภทต่างๆในเดือนดังต่อไปนี้

 • 1 ไตรมาส = 3 เดือน
 • 1 ไตรมาส = 4 เดือน
 • 1 ภาคเรียน = 6 เดือน
 • 1 ปี = 12 เดือน
 • 1 lustrum = 5 ปี = 60 เดือน
 • 1 windu = 8 ปี = 96 เดือน
 • 1 ทศวรรษ = 10 ปี = 120 เดือน
อ่านเพิ่มเติม: สมการกำลังสอง (เต็ม): นิยามสูตรปัญหาตัวอย่าง

หน่วยเวลาในปี

เวลาแปลงหลายปี

 • 1 lustrum = 5 ปี
 • 1 windu = 8 ปี
 • 1 ทศวรรษ = 1 ทศวรรษ = 10 ปี
 • 1 ศตวรรษ = 10 ทศวรรษ = 100 ปี
 • 1 AD = 1 พันปี = 1,000 ปี

วิธีคำนวณหน่วยของเวลาและตัวอย่าง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีคำนวณหน่วยเวลาต่อไปนี้เป็นตัวอย่างปัญหาการแปลงเวลา

1. การแปลง 5 นาที = ……วินาที

คำอธิบาย:

วิธีคำนวณการแปลงนาทีเป็นวินาทีสามารถใช้สูตรนี้

1 นาที = 60 วินาที

หลังจากนั้นใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ดังต่อไปนี้

5 นาที = 5 x 60 วินาที = 300 วินาที

ดังนั้น 5 นาที = 300 วินาที

2. การแปลง 3 ชั่วโมง = ……นาที

คำอธิบาย:

วิธีคำนวณการแปลงชั่วโมงเป็นนาทีสามารถใช้สูตรนี้

1 ชั่วโมง = 60 นาที

จากนั้นใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์

3 ชั่วโมง = 3 x 60 = 180 นาที

จากนั้น 3 ชั่วโมง = 180 นาที

3. การแปลง 180 นาที = ……ชั่วโมง

คำอธิบาย:

วิธีคำนวณการแปลงนาทีเป็นชั่วโมงสามารถใช้สูตรนี้ได้

1 นาที = 1/60 ชั่วโมง

180 นาที = 180/60 ชั่วโมง = 3 ชั่วโมง

จากนั้น 180 นาที = 3 ชั่วโมง

4. การแปลง 180 วินาที = ……นาที

คำอธิบาย:

วิธีคำนวณการแปลงวินาทีเป็นนาทีสามารถใช้สูตรนี้ได้

1 วินาที = 1/60 นาที

180 วินาที = 180/60 นาที = 3 นาที

จากนั้น 180 วินาที = 3 นาที

5. การแปลง 7 เดือน = ……สัปดาห์

คำอธิบาย:

วิธีคำนวณการแปลงเดือนต่อสัปดาห์สามารถใช้สูตรนี้

1 เดือน = 4 สัปดาห์

7 เดือน = 7 x 4 สัปดาห์ = 28 สัปดาห์

ดังนั้น 7 เดือน = 28 สัปดาห์

6. แปลง 3 ปี = ……วัน

คำอธิบาย:

วิธีคำนวณการแปลงปีต่อวันสามารถใช้สูตรนี้

1 ปี = 365 วัน

3 ปี = 3 x 365 วัน = 1,095 วัน

ดังนั้น 3 ปี = 1,095 วัน

7. แปลง 2.5 ปี = ……เดือนเท่าไหร่

คำอธิบาย:

วิธีคำนวณการแปลงปีเป็นเดือนสามารถใช้สูตรนี้

อ่านเพิ่มเติม: BUMN Is- คำจำกัดความบทบาทและตัวอย่างของรัฐวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของ

1 ปี = 12 เดือน

2.5 ปี = 2.5 x 12 เดือน = 30 เดือน

ดังนั้น 2.5 ปี = 30 เดือน

นี่คือคำอธิบายเกี่ยวกับการแปลงเวลาวิธีคำนวณและตัวอย่าง อาจมีประโยชน์!