4 หะดีษเรียกร้องความรู้สำหรับมุสลิม (+ ความหมาย)

การศึกษาสุนัต

สุนัตสำหรับการศึกษาเป็นสุนัตที่บอกว่ามีข่าวดีและประโยชน์สำหรับคนที่อยู่ในสภาวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษา


การเรียกร้องความรู้เป็นภาระหน้าที่สำหรับมุสลิมทุกคน นี้สอดคล้องกับคำพูดของท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ  วะสัลลั

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“ การเรียกร้องความรู้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคน” (ชม. อิบนุมาจาห์เลขที่ 224)

ดังนั้นจึงจำเป็นที่มุสลิมทุกคนจะต้องศึกษาทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

การเรียกร้องความรู้เป็นวิธีการที่จะตอบสนองสิ่งที่อัลลอฮฺต้องการจากเรา

ศรัทธาและการกระทำของเราไม่สมบูรณ์ยกเว้นด้วยความรู้ ด้วยความรู้อัลลอฮ์ได้รับการเคารพภักดีและสิทธิของอัลลอฮ์ก็สำเร็จและด้วยความรู้ศาสนาของเขาก็ถูกเผยแพร่

การศึกษาสุนัต

ในการประชุมที่กล่าวถึงสุนัตครั้งที่ 146 จากหนังสือ ' Umdatul Ahkaam , Shaykh Muhammad bin Salih Al-' Utsaimin rahimahullahu Ta'ala ให้คำแนะนำและสุนัตที่สำคัญ 4 ประการสำหรับผู้ที่แสวงหาความรู้

1. สุนัตแรก

คำแนะนำแรกเขาบอกว่ามีข่าวดีสำหรับคนที่อยู่ในสภาวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษา ผู้อ้างความรู้นี้จะได้รับพรและรางวัลจากอัลลอฮ์ SWT ตามคำพูดของศาสดามูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

“ ผู้ใดก็ตามที่ใช้เส้นทางในการแสวงหาความรู้อัลลอฮ์ตาอาลาจะทำให้หนทางสู่สวรรค์เป็นเรื่องง่ายสำหรับเขา” (ชม. มุสลิมหมายเลข 2699)

คำอธิบายของสุนัตข้างต้นคือสำหรับมุสลิมที่กำลังศึกษาการก้าวเท้าของพวกเขาไปยังที่ชุมนุมอัลเลาะห์อัซซาวายัลลาจะทำให้ผู้ที่ศึกษาหาความรู้เข้าสู่สวรรค์ได้ง่ายขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้นตอนเรียนก็รองรับการเดินทางไกล อัลลอฮฺจะทวีผลตอบแทนที่จะได้รับจากผู้อ้างความรู้นี้

อ่านเพิ่มเติม: ความตั้งใจในการถือศีลอด Shaban (สมบูรณ์) พร้อมกับความหมายและขั้นตอน

2. สุนัตที่สอง

คำแนะนำประการที่สองสำหรับคนที่กำลังศึกษาคือคำสั่งให้อดทนและฝึกฝนตนเองในการเผชิญกับความยากลำบากในการเรียนเพราะนี่จะเป็นหนทางในการเข้าใกล้อัลลอฮฺ ใน Surah Ali Imran ข้อ 200 อัลเลาะห์กล่าวว่า:

“ บรรดาผู้ศรัทธาจงอดทนและเสริมสร้างความอดทนของคุณและตื่นตัวอยู่เสมอ (ที่ชายแดนประเทศของคุณ) และจงยำเกรงอัลลอฮ์เพื่อพวกเจ้าจะโชคดี” (Surah Ali 'Imran: 200)

3. สุนัตที่สาม

คำแนะนำประการที่สามคือให้ผู้อ้างวิทยาศาสตร์ใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับการสอน ความรู้ที่ได้รับไม่เพียง แต่อยู่ที่การได้รับการท่องจำและความเข้าใจที่แข็งแกร่ง มีคำแนะนำสองชิ้นที่ต้องได้รับ

ประโยชน์สองประการที่ต้องได้รับคือการฝึกฝนความรู้เองและความรู้นั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงศีลธรรมของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไร

การฝึกฝนความรู้ที่เรามีจะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลสำหรับตัวเราเองและคนที่ถูกสอน

การฝึกฝนความรู้ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้มันเพื่อโต้แย้ง (hujjah) ที่มุมผู้ศึกษา อย่างไรก็ตามเป้าหมายคือการทำประโยชน์และฝึกฝนเพื่อไล่ตามโลกและปรโลก

"ถ้าคนตายการปฏิบัติของเขาจะถูกตัดออกยกเว้นสามสิ่ง (กล่าวคือ): การให้ทานความรู้ที่ใช้หรือคำอธิษฐานของเด็กที่เคร่งศาสนา" (ชม. มุสลิมเลขที่ 1631)

สุนัตข้างต้นค่อนข้างชัดเจนว่าเมื่อคนตายการปฏิบัติทั้งหมดยกเว้นสามอย่างจะถูกตัดออกการให้ทานความรู้ที่เป็นประโยชน์และการสวดอ้อนวอนของเด็กที่เคร่งศาสนา

มีคำกล่าวดังนี้ "วิทยาศาสตร์เรียกร้องให้ปฏิบัติ หากยินดีรับสายความรู้จะยังคงอยู่ แต่ถ้าสายไม่ได้รับการต้อนรับความรู้จะออกไป "

จากคำกล่าวข้างต้นเป็นความจริงที่ว่าการฝึกฝนความรู้จะทำให้เกิดความเข้มแข็งและเพิ่มพูนความรู้ที่เรามีและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมากขึ้น อัลลอฮฺจะเพิ่มความรู้แสงสว่างและบาชิเราะห์สำหรับผู้ที่ฝึกฝนความรู้

อ่านเพิ่มเติม: การอ่านการสุญูดและการทบทวนขั้นตอนความหมายและการอภิปราย

4. สุนัตที่สี่

คำแนะนำสุดท้ายสำหรับผู้อ้างความรู้ที่กำลังมองหาความรู้เมื่อต้องการสอนความรู้และช่วยเหลือผู้อื่น ไม่อนุญาตให้มีลักษณะของฮาซาดแก่ผู้ที่ได้รับการสอน

ตัวอย่างเช่นมีความคิดว่าวิทยาศาสตร์สอนให้กับผู้อื่นทำให้คนอื่นฉลาดหรือมีความรู้มากกว่าคนที่สอน

การมีฮาซาดแบบนี้เป็นสิ่งต้องห้ามเพราะโดยพื้นฐานแล้วอัลลอฮ์ SWT ให้ความรู้ก่อนที่เราจะรู้ความรู้นั้นเอง

ในสุนัตศาสดามูฮัมหมัด sallallaahu 'alaihi wa sallam กล่าวว่า

“ และอัลลอฮฺจะทรงช่วยเหลือบ่าวของพระองค์เสมอเมื่อบ่าวของพระองค์ช่วยเหลือน้องชายของเขา” (ชม. มุสลิมหมายเลข 2699)

จากคำอธิบายของสุนัตข้างต้นเรามีหน้าที่ต้องช่วยเหลือเพื่อนมุสลิม เมื่อเราช่วยพี่ชายของเราด้วยการสอนความรู้ให้เขาพระเจ้าเต็มใจอัลลอฮ์ SWT จะตอบแทนเราและเพิ่มความรู้ที่เรามีหรือไม่มี

ดังนั้นการอธิบายเกี่ยวกับ 4 สุนัตจึงต้องอาศัยความรู้ อาจมีประโยชน์!