10+ ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมที่สมบูรณ์ของแหล่งต่างๆ

ตัวอย่างบรรณานุกรม

ตัวอย่างของบรรณานุกรมนี้ประกอบด้วยบรรณานุกรมของเอกสารทางวิชาการต่างๆเช่นวิทยานิพนธ์วารสารวิทยานิพนธ์ภาคบังคับเว็บไซต์หรืองานเขียนที่จำเป็นต้องมีบรรณานุกรม


บรรณานุกรมเป็นองค์ประกอบบังคับของการเขียนเชิงวิชาการ

งานเขียนทางวิชาการต่างๆเช่นวิทยานิพนธ์วารสารวิทยานิพนธ์จะต้องมีบรรณานุกรมเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดการคัดลอกผลงาน

บรรณานุกรมต้องเข้าใจและเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อให้งานเขียนมีความถูกต้อง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของบรรณานุกรมที่สามารถใช้อ้างอิงได้

ความหมายของบรรณานุกรม

บรรณานุกรมคือชุดของรายการที่มีชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์ชื่อผลงานข้อมูลผู้จัดพิมพ์เมืองผู้จัดพิมพ์และข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ

โดยปกติแล้วบรรณานุกรมจะเขียนในตอนท้ายของลำดับการเขียนเพื่อรวมแหล่งที่มาของวรรณกรรมต่างๆที่ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเขียนกระดาษ

การมีอยู่ของบรรณานุกรมมีประโยชน์มากสำหรับนักเขียนในการค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องหากมีการแก้ไขในกระดาษ ไม่เพียง แต่นักเขียนผู้อ่านยังจะได้รับข้อมูลแหล่งศึกษาวรรณคดี

ขั้นตอนการเขียนบรรณานุกรม

ตัวอย่างบรรณานุกรม

มีกฎมาตรฐานหลายประการเกี่ยวกับการเขียนบรรณานุกรม ซึ่งรวมถึงแหล่งที่มาของการศึกษาวรรณกรรมจนถึงรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม

ดังนั้นต่อไปนี้จะอธิบายขั้นตอนการเขียนบรรณานุกรมโดยอ้างอิงจากบทวิจารณ์แหล่งที่มา

1. บรรณานุกรมหนังสือ

หนังสือเป็นแหล่งที่มักใช้เป็นบทวิจารณ์ในการศึกษาวรรณกรรม

รูปแบบทั่วไปของบรรณานุกรมจากแหล่งหนังสือ ได้แก่ :

ตัวอย่างบรรณานุกรม

ตัวอย่างบรรณานุกรมพร้อมแหล่งหนังสือของผู้แต่ง

 • Arsyad, Alwi 2553. การใช้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการเกษตรและพื้นที่เพาะปลูก . จาการ์ตา: สื่อสี.
 • มหารานีเพชร. 200. แนวทางการเขียนชีวประวัติ . จาการ์ตา: Intermedia.
 • Syafani, Riska 2544. สไตล์แฟชั่นล่าสุด Makassar: สื่อใหม่

ตัวอย่างบรรณานุกรมที่มีแหล่งหนังสือของผู้เขียนสองหรือสามคน

 • Muhammad, Fiqri และ Anzar RW 2009. Complete Guide to Speech in English . บันดุง: ปุตรามีเดีย.
 • เดือนรอมฎอนเรซาบูดิโอโนและวิโอน่าปูรี 2549. พื้นฐานของกาลการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้น 2 . บันดุง. ปุสตากะเวิลด์.
 • Saputra, Rio และอื่น ๆ 2553. เครื่องดนตรีระดับภูมิภาคของโลก . บันดุง: มีเดียรายา.

ตัวอย่างบรรณานุกรมที่มีแหล่งที่มาของหนังสือโดยไม่มีผู้แต่ง

 • ไม่ระบุชื่อ 2543. คอลเลกชันกวีนิพนธ์พันทูนและคุรินดัม . สุราบายา: Balai Pustaka.
 • ไม่ระบุชื่อ 2542. กวางเมาส์ฉลาด . สุราบายา: อินเตอร์มีเดีย.
 • ไม่ระบุชื่อ 20007. เคล็ดลับสำหรับการผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา บันดุง: ช่วงสื่อ

ตัวอย่างบรรณานุกรมพร้อมแหล่งหนังสือแปล

 • Ningsih, อยุธยา (ผู้แปล). 2553. พื้นฐานการบัญชีการเงินขั้นกลางฉบับที่ 2 . สุราบายา: Balai Pustaka.
 • Saputra, Robi (ผู้แปล). 2554. การวิเคราะห์การจัดการการผลิตและการจัดการการตลาด. บันดุง: อินเตอร์มีเดีย
 • Zakira, Alda (ผู้แปล) 2553. การวางแผนการผลิตและวิธีการตลาด . บันดุง: อินเตอร์มีเดีย
อ่านเพิ่มเติม: สารเสพติด: ความหมายประเภทผลกระทบและอันตราย

ตัวอย่างบรรณานุกรมพร้อมแหล่งหนังสือเมื่อชื่อผู้แต่งเหมือนกัน แต่ชื่อหนังสือต่างกัน

 • มหารานีเสี่ยงทาย. 2551. พื้นฐานการบัญชีการเงินขั้นกลางฉบับที่ 1 . เซมารัง: การบัญชีสื่อ.
 • __________. 2552 . พื้นฐานของการบัญชีการเงินขั้นกลางฉบับที่ 2 . เซมารัง: การบัญชีสื่อ.
 • __________. 2553. พื้นฐานการบัญชีการเงินระดับกลางพิมพ์ครั้งที่ 3 เซอมารัง: การบัญชีสื่อ.
 • โอวิโอลิน Priska 2548. การจัดการการเงินและตลาดทุนฉบับที่ 1 . อาเจะห์: เศรษฐกิจสื่อ
 • __________. 2550. การบริหารการเงินและตลาดทุนฉบับที่ 2 . อาเจะห์: เศรษฐกิจสื่อ
 • __________. 2552. การดำเนินการบริหารการเงินและตลาดทุน . อาเจะห์: เศรษฐกิจสื่อ

2. บรรณานุกรมจากวารสาร

นอกเหนือจากหนังสือวารสารยังเป็นเอกสารอ้างอิงหลักในการเขียนเอกสารทางวิชาการหรือเอกสารต่างๆ เนื่องจากวารสารเป็นแหล่งอ้างอิงที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผลการวิจัย

รูปแบบทั่วไปของบรรณานุกรมของวารสารมีดังนี้

ตัวอย่างบรรณานุกรม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบรรณานุกรมจากวารสาร:

 • อัลวี่ปุตรา. 2558. การดำเนินการศึกษาลักษณะนิสัยและการเรียนรู้อะกีดะห์และศีลธรรม. วารสารการศึกษาขั้นพื้นฐานอิสลาม . 9 (2): 15-17.
 • Alya Maulia 2553. ความน่าจะเป็นของตลาดทุนและการธนาคารในสภาพแวดล้อมชนบท. วารสารสถิติ . 11 (2): 18-20.
 • นางิตะชาฟิร่า. 2555. ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการกระทบยอดธนาคาร วารสารการบัญชี . 10 (2): 10-15.

3. บรรณานุกรมของเอกสาร

แหล่งที่มาของบรรณานุกรมต่อไปมาจากเอกสาร บรรณานุกรมของกระดาษมักจะรวมถึงการสัมมนาที่บันทึกไว้ในกระดาษ อย่างไรก็ตามเอกสารบางส่วนไม่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา

รูปแบบทั่วไปของบรรณานุกรมของกระดาษมีดังนี้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบรรณานุกรมจากกระดาษ

 • ราฟิกาแอนเจลิน่า. 2553. โลกาภิวัตน์และการพัฒนาเทคโนโลยีในยุคสมัยใหม่ . เอกสาร.
 • Yulia Kurnia 2554. วิธีการจัดการเชิงปฏิบัติการที่ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ . เอกสาร.
 • Desi Yunita 2555. Ε-Commerce and Ε-Business . เอกสาร

4. บรรณานุกรมจากอินเทอร์เน็ต

ยุคสมัยใหม่ของอินเทอร์เน็ตทำให้แหล่งข้อมูลจริงหลายแห่งถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางผ่านเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากอินเทอร์เน็ตมีดังนี้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบรรณานุกรมจากอินเทอร์เน็ต

 • Riko, Budi. 2559. ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อโลก . //globalization.blogspot.com/2016/01/01- impact-globalization- at-World.html (1 มกราคม 2558).
 • ยูซุฟมุฮัมมัด 2561 รายได้ของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ . //ekonomiproject.blogspot.com/2018/02/02-countries-asia-tenggara.html (2 กุมภาพันธ์ 2561).
 • อานิสราห์มา. 2553. การปลูกและการใช้ประโยชน์จากว่านหางจระเข้ในปอนเตียนัคและบริเวณโดยรอบ . //aloevera.blogspot.com/2010/03/03-lidah-buaya-di-pontianak.html (3 มีนาคม 2553)

5. บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์

นอกเหนือจากวารสารแล้ววิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ / สารนิพนธ์ยังเป็นแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องเนื่องจากเป็นผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัย

รูปแบบทั่วไปของบรรณานุกรมของวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์มีดังนี้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบรรณานุกรมจากวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์

 • Maria, Ana 2550. ภาพรวมของการเมืองในโลก. วิทยานิพนธ์ . Depok: มหาวิทยาลัยโลก.
 • ส่าหรีลิเก. 2553. การดำเนินการกระทบยอดธนาคารสำหรับ SMEs ในปอนเตียนัค. วิทยานิพนธ์ . ปอนเตียนัค. มหาวิทยาลัยเปิด.
 • Dirfan. 2548. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการธนาคาร. วิทยานิพนธ์ . จาการ์ตา: มหาวิทยาลัยมูฮามาดิยะห์.
อ่านเพิ่มเติม: Legong Dance: กำเนิดภูมิภาคฟังก์ชั่นและข้อเท็จจริงเฉพาะ [FULL]

6. บรรณานุกรมหนังสือพิมพ์

มีหลายครั้งที่พบแหล่งข้อมูลในหนังสือพิมพ์เช่นเหตุการณ์หัวข้อพิเศษและหัวข้อพิเศษอื่น ๆ

รูปแบบบรรณานุกรมของหนังสือพิมพ์มีดังนี้

หรือ

ชื่อนักเขียน. ปีที่ตีพิมพ์. ชื่อบทความ. สถานที่พิมพ์: ชื่อหนังสือพิมพ์ . หน้าหนังสือพิมพ์

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบรรณานุกรมจากหนังสือพิมพ์

 • มหารานี, ติก้า. 2554. นางแบบแฟชั่นล่าสุด 2554. ปอนเตียนัค: ทริบูน . (12 ธันวาคม 2557)
 • คาซึโยะ, อิห์ซา 2549. ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตท่วมท้น. เข็มทิศ , หน้า 60-61
 • อิริวาตี, ริมา. 2550. ประชาธิปไตยในยุคปกครองตนเองภูมิภาค. เจ้าหน้าที่คุ้มครองประชาชน หน้า 50-55

7. บรรณานุกรมจากพจนานุกรมหรือสารานุกรม

พจนานุกรมและสารานุกรมเป็นที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเฉพาะ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่พจนานุกรมหรือสารานุกรมจะถูกใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการทบทวนวรรณกรรม

รูปแบบทั่วไปของบรรณานุกรมจากพจนานุกรมหรือสารานุกรมมีดังนี้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบรรณานุกรมจากพจนานุกรมหรือสารานุกรม

 • ลูกชายอองรี 2543. ภูมิศาสตร์ . สารานุกรมประวัติศาสตร์ 200: 301-308
 • สง่าวิตา. 2544. วิทยาศาสตร์ธรณีฟิสิกส์ . สารานุกรมแห่งธรรมชาติ 400: 500-510
 • ซาร์ติกา. 2547. วิทยาศาสตร์การเข้ารหัส . สารานุกรมคอมพิวเตอร์ 100: 103-108

8. บรรณานุกรมจากนิตยสาร

เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์นิตยสารอาจเป็นจุดอ้างอิงสำหรับข้อมูลอาจรวมถึงบทความตีพิมพ์และข่าวสารอื่น ๆ

รูปแบบทั่วไปของบรรณานุกรมของนิตยสารมีดังนี้

ตัวอย่างบรรณานุกรม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบรรณานุกรมจากกระดาษ

 • Sasmita. 2554. เสื้อผ้าแฟชั่นเหมาะสำหรับวิทยาลัย. ยอกยาการ์ตา: นิตยสาร Femina (14 มกราคม 2554)
 • Rini, Andini ทำหน้ากากของคุณเองด้วยวัสดุหลักของสตรอเบอร์รี่ จาการ์ตา: นิตยสาร Femina หน้า 45
 • อิลยาส 2549. ยางรถยนต์ดัดแปลงในราคาไม่แพง. Malang: ข่าวยานยนต์. หน้า 17

9. บรรณานุกรมการสัมภาษณ์

บางครั้งในการรวบรวมทรัพยากรของห้องสมุดเราจำเป็นต้องมีการสัมภาษณ์กับบุคคลทรัพยากร เราสามารถสัมภาษณ์กิจกรรมโดยตรงหรือรับผ่านสื่อบางประเภท

รูปแบบทั่วไปของบรรณานุกรมจากการสัมภาษณ์มีดังนี้

ตัวอย่างบรรณานุกรม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบรรณานุกรมจากการสัมภาษณ์

 • ราฮายุ, ริสา. 2560. ความทรงจำแห่งอิสรภาพ. TVRI. จาการ์ตา. 60 นาที
 • Ayuni, Fera. 2553. ฉลองวันอีด. TVRI. สุราบายา. 30 นาที
 • Aulia, Indri 2554. วันรำลึกวีรชน. TVRI. ปอนเตียนัค. 30 นาที

10. บรรณานุกรมของสถาบัน

สถาบันมักจะตีพิมพ์หนังสือของตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถาบัน เนื่องจากเป็นสิ่งพิมพ์ของสถาบันบางครั้งหนังสือจึงไม่มีชื่อผู้แต่ง

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากสถาบันมีดังนี้

ตัวอย่างบรรณานุกรม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบรรณานุกรมจากสถาบัน

 • กระทรวงศาสนา. 2550. แนวทางการปฏิบัติอุมเราะห์และฮัจญ์ฉบับที่ 2 . จาการ์ตา: กระทรวงศาสนา.
 • กระทรวงศึกษาธิการ. 2553. คู่มือการสอนการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น . จาการ์ตา: Depdiknas
 • กระทรวงศึกษาธิการ. 2550. พจนานุกรมภาษาโลกยอดเยี่ยม. จาการ์ตา: Gramedia Pustaka Utama.

ดังนั้นคำอธิบายตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมที่สมบูรณ์จากแหล่งต่างๆ อาจมีประโยชน์!