4 เทคโนโลยีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ

หลังจากวิวัฒนาการ 3.5 พันล้านปีธรรมชาติเป็นผู้ริเริ่มที่ก้าวหน้าและทรงพลังที่สุด

ด้วยการคัดเลือกโดยธรรมชาติธรรมชาติสามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนสิ่งมีชีวิตบนโลก จากการสังเกตและศึกษารูปแบบพฤติกรรมการเคลื่อนไหวความสามารถในการปรับตัวและอื่น ๆ มนุษย์เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพที่มีอยู่

ต่อไปนี้เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติสี่ประการที่สามารถเปลี่ยนเกมได้ในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมการผลิตการบำรุงรักษาการส่งมอบด้านการดูแลสุขภาพพลังงานสะอาดวัสดุก่อสร้างและแม้แต่การก้าวกระโดดสู่ดวงดาว

หากไม่มีภาพของสิ่งมีชีวิตที่บินได้ก็คงเป็นเรื่องยากสำหรับมนุษย์ที่จะจินตนาการถึงสิ่งที่เรียกว่าบินได้

มนุษย์เลียนแบบโดยทำปีกให้เหมือนนก แต่ไม่สามารถทำให้มนุษย์บินได้

ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ การพัฒนาเทคโนโลยีในเครื่องบินก็มีความซับซ้อนมากขึ้น ... แต่ความหวังที่จะบินได้อย่างอิสระเหมือนนกยังคงเป็นความฝันที่สำคัญในตัวเรา

การปรับปรุงยังคงดำเนินต่อไปและรูปแบบของนกที่เหมาะกับมนุษย์คือเครื่องบินอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน

แขนหุ่นยนต์เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่ 21

การค้นพบนี้ยังกระตุ้นให้เกิดยุคของระบบอัตโนมัติในเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่จริงแล้วจุดเริ่มต้นของการสร้างแบบจำลองรูปมือนี้ประสบกับความท้าทายมากมาย รุ่นนี้ทำจากชิ้นส่วนแข็งที่ จำกัด การเคลื่อนไหว

ขนาดแขนที่ใหญ่ยังหมายความว่าผู้ใช้ต้องได้รับการปกป้องอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการชน

จากนั้นผู้ช่วยขนย้าย Bionicซึ่งเลียนแบบแบบจำลองของช้างไม่เพียง แต่แก้ปัญหานี้ แต่ยังเปิดโอกาสในการพัฒนาที่หลากหลาย

อ่านเพิ่มเติม: ข้อเท็จจริงเฉพาะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว: สัมพัทธ์

ด้วยแผ่นพลาสติกและใช้อากาศอัดเพื่อให้โค้งงอในลักษณะใดก็ได้เช่นงวงช้างและเทคโนโลยี FinGripper ซึ่งสามารถใช้หยิบวัตถุที่นิ่มหรือมีรูปร่างแปลก ๆ และลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อมนุษย์

ปัญญาประดิษฐ์คือความฉลาดที่เพิ่มเข้ามาในระบบที่สามารถจัดการได้ในบริบททางวิทยาศาสตร์

ปัญญาประดิษฐ์นี้เกิดขึ้นจากความปรารถนาที่จะเลียนแบบการทำงานของระบบประสาทของสมองมนุษย์และสัตว์ซึ่งต่อมาถูกดัดแปลงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ในการพัฒนาการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้ จำกัด เฉพาะแอพพลิเคชั่นในสาขาคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังใช้ในสาขาเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์วิศวกรรมและการทหารเช่นเดียวกับที่สร้างไว้ในแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และวิดีโอเกมต่างๆ

การบำบัดน้ำเสียหรือการบำบัดน้ำเสียในประเทศเป็นกระบวนการกำจัดสิ่งปนเปื้อนจากน้ำเสียและของเสียจากครัวเรือนทั้งที่ไหลบ่าและในประเทศ

ซึ่งอาจรวมถึงกระบวนการทางกายภาพเคมีและชีวภาพเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนทางกายภาพเคมีและชีวภาพ

ผลการค้นหารูปภาพของเสีย

ในช่วงแรกเทคโนโลยีการจัดการขยะที่มีอยู่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของวงจรระบบนิเวศในธรรมชาติที่สามารถจัดการขยะและฟื้นฟูสภาพธรรมชาติให้กลับมาเป็นปกติ

ข้อมูลอ้างอิง

  • เทคโนโลยีเกิดจากธรรมชาติ
  • เทคโนโลยีที่ได้แรงบันดาลใจจากนก