ข้อความพูดโน้มน้าวใจ: คำจำกัดความลักษณะและตัวอย่าง

ข้อความพูดเพื่อโน้มน้าวใจ

ข้อความพูดโน้มน้าวใจคือคำพูดที่ใช้เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ฟังหรือผู้ฟังเชื่อเพื่อให้พวกเขาต้องการทำบางสิ่งในหัวข้อหนึ่ง ๆ

การพูดเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่พบได้ทั่วไปในบทเรียนภาษา สุนทรพจน์ดำเนินการโดยนำหัวข้อเกี่ยวกับสิ่งสำคัญหรือเหตุการณ์ที่ควรพูดคุยกับคนทั่วไป

เสียงพูดมีหลากหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือการพูดโน้มน้าวใจ คำพูดโน้มน้าวใจกลายเป็นคำพูดที่มีคำเชิญชวนหรือโน้มน้าวใจผู้ฟังให้ทำบางสิ่งตามหัวข้อ

ความหมายของคำพูดโน้มน้าวใจ

คำพูดโน้มน้าวใจคือคำพูดที่ใช้ในการโน้มน้าวผู้ฟังหรือผู้ฟังให้เชื่อเพื่อให้พวกเขาต้องการทำอะไรบางอย่างในหัวข้อหนึ่ง ๆ

การโน้มน้าวใจเป็นส่วนหนึ่งของการจัดนิทรรศการ Exposition ใช้เพื่อโน้มน้าวผู้ฟังหรือผู้อ่านโดยการนำเสนอข้อโต้แย้งจากมุมมองเดียวที่ตรวจสอบแล้ว

ดังนั้นเนื้อหาของข้อความพูดเพื่อโน้มน้าวใจที่ส่งมอบจะต้องอยู่บนพื้นฐานของอาร์กิวเมนต์ที่มีเหตุผลมีเหตุผลมีเหตุผลและรับผิดชอบได้

คำพูดโน้มน้าวใจมีลักษณะเดียวกับคำจำกัดความกล่าวคือเชิญชวนมีอิทธิพลและกระตุ้นให้ผู้ฟังทำในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ลักษณะหรือลักษณะของข้อความพูดเพื่อโน้มน้าวใจ

ต่อไปนี้เป็น 3 (สาม) ลักษณะหรือลักษณะของการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ:

 1. ใช้ประโยคที่สร้างสรรค์
 2. ในลักษณะของคำสั่งคำเชิญหรือคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ
 3. รวมหัวข้อปัญหาที่จะพูดคุยและอธิบาย

โครงสร้างคำพูดโน้มน้าวใจ

หลังจากทราบลักษณะข้างต้นแล้วแน่นอนว่าคำพูดโน้มน้าวใจก็มีโครงสร้างที่เป็นรูปร่างเช่นกันเนื่องจากคำพูดโน้มน้าวใจรวมอยู่ในข้อความอธิบาย

ดังนั้นข้อความเหล่านี้โดยทั่วไปจะเริ่มต้นด้วยบทนำซึ่งแสดงถึงจุดยืนที่ให้ความเห็นหรือมุมมองของผู้เขียน ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายของแต่ละโครงสร้าง

1. งบแสดงตำแหน่ง

เป็นความคิดเห็นหรือจุดยืนที่ผู้เขียนใช้เพื่อตรวจสอบปัญหา

ตัวอย่างเช่นตำแหน่งของนักแสดงคำพูดในปัญหาคืออะไร? เป็นเหยื่อผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นเพียงคนที่ใส่ใจกับปัญหา?

ในการสร้างจุดยืนที่ชัดเจนเราสามารถถามประเด็นด้านล่าง

 • ใครจะเชื่อ?
 • จะเชื่ออะไร (เปลี่ยนมุมมองทัศนคติพฤติกรรม?)
 • ข้อโต้แย้งประเภทใดที่จะดึงดูดสายตาของพวกเขา? (จริยธรรมจะมีอิทธิพลต่อคนบางกลุ่มในสังคมมากขึ้นในขณะที่นักวิชาการควรมีเหตุผลและเป็นจริงมากกว่า)
 • มีคำสั่งระบุตำแหน่งชัดเจนหรือไม่?

2. เวทีโต้แย้ง

ข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจะต้องได้รับการอธิบายอย่างมีเหตุผลและพิสูจน์ได้ด้วยเหตุผลตัวอย่างหลักฐานจากผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลทางสถิติที่ชัดเจนหรือข้อมูล

3. การเสริมสร้างจุดยืน

ความหมายในส่วนนี้ตำแหน่งของอาร์กิวเมนต์จะถูกเน้น ข้อสรุปของตำแหน่งตามข้อโต้แย้งที่นำเสนอช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่ง ขั้นตอนรวมถึง:

 • เสริมสร้างข้อความแสดงจุดยืนและเน้นย้ำความคิดหลักด้วยการใช้เสียงเสียงสูงและต่ำการแสดงออกภาษากายและท่าทางที่เข้ากับข้อโต้แย้ง
 • ข้อโต้แย้งได้รับการพัฒนาอย่างมีเหตุผลและได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานไม่ใช่แค่ขึ้นอยู่กับอารมณ์และสัญชาตญาณ
 • ตารางรูปภาพแผนภาพหรือภาพถ่ายของหลักฐานจากแหล่งข้อมูลสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างข้อความที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม: 7 ฟังก์ชั่นโปรตีนสำหรับร่างกาย [คำอธิบายฉบับสมบูรณ์]

ขั้นตอนในการเขียนคำพูดโน้มน้าวใจ

ในการเขียนข้อความพูดเพื่อโน้มน้าวใจมีกฎอื่น ๆ เนื่องจากการเขียนคำพูดโน้มน้าวใจต้องมีการเตรียมการอย่างรอบคอบและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ดี ได้แก่ :

 • เรียนรู้หัวข้อ

  รู้จักและศึกษาหัวข้อที่จะนำเสนอ ศึกษาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อให้มากที่สุด

  ใช้เวลาในการอ่านหนังสือในหัวข้อที่จะนำเสนอ แสดงรายการข้อมูลสำคัญและแหล่งที่มาที่สามารถใช้เพื่อเสริมสร้างข้อโต้แย้ง

 • ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุนั้นเข้าใจได้และสอดคล้องกับความเร่งด่วนของหัวข้อนั้น ๆ

 • เข้าใจผู้ชม

  เรียนรู้ว่าใครในกลุ่มเป้าหมายที่จะฟังคำพูดผู้ฟังแต่ละคนมีความต้องการของตัวเอง

ตัวอย่างคำพูดโน้มน้าวใจ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการเขียนคำพูดโน้มน้าวใจนี่คือตัวอย่างบางส่วนของคำพูดโน้มน้าวใจที่คุณสามารถสร้างแรงบันดาลใจสำหรับ:

ตัวอย่างที่ 1: คำพูดโน้มน้าวใจเกี่ยวกับยาเสพติด

กำลังเปิด

ยาเสพติดเป็นปัญหาที่ซับซ้อนในโลกและแม้แต่โลก การดำรงอยู่ของมันทำให้หลายฝ่ายกังวล

สภาพของเหยื่อที่ตกลงไปในเหวดำก็น่ากังวลมากเช่นกัน ยาเสพติดได้สร้างความเสียหายให้กับวิญญาณเด็กจำนวนมากที่มีหนทางอีกยาวไกล

สารบัญ

คำชี้แจงตำแหน่ง

การดำเนินการอย่างแน่วแน่ในการเพิกเฉยต่อเขาเป็นวิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยงได้

เนื่องจากเราอยู่ใกล้วัตถุนี้เพียงเล็กน้อยเราจะตกลงไปในหลุมดำที่จะทรมานเราทั้งทางร่างกายและจิตใจ

เวทีโต้แย้ง

ฉันจะทำไม่ได้เมื่อลองยาแล้วสิ่งนี้จะยังคงหลอกหลอนเราทุกวันทุกชั่วโมงแม้ทุกวินาที ยาเสพติดเป็นสารเสพติดซึ่งหมายความว่าร่างกายของเราจะยังคงถามหาเมื่อได้ลิ้มรสแล้ว

ไม่ใช่ว่าร่างกายของเราต้องการมันจริงๆ แต่ยากำลังควบคุมร่างกายของเราเพื่อขอสิ่งเหล่านี้ ร่างกายของเราจะถูกหลอกให้ป้อนยาอันตรายเหล่านี้ต่อไปแม้ว่าสารที่อยู่ในนั้นจะทำลายร่างกายของเราก็จริง

มันไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยาเสพติดจะโจมตีเราทางจิตใจด้วย นั่นหมายความว่าหัวใจของเราจะไม่สงบต่อไปหากเราไม่ได้ลิ้มรสมัน ศีรษะของเราจะถูกปกคลุมด้วยความมืดมิด จนกว่าเราจะสามารถตะโกนและทำร้ายคนที่เรารักได้

การพูดถึงคนที่เรารักไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่กลายเป็นเหยื่อ แต่คนที่ใกล้ชิดกับเราที่ห่วงใยชีวิตของเรา

ลองนึกภาพว่าพ่อแม่ของคุณรู้สึกอย่างไรที่เห็นคุณต้องทนทุกข์กับการถูกขังโดยสารอันตรายนี้ พวกเขาจะไม่สามารถเห็นเราทุกข์ทรมาน พวกเขายังจะได้รับตราบาปของสังคมไปชั่วชีวิต!

การเสริมสร้างจุดยืน

ดูเหมือนว่าผู้คนกว่า 3,000,000 คนในโลกจะจมอยู่กับความสุขที่คลั่งไคล้ ใช่คุณได้ยินถูกต้อง 3,000,000 คนและยังคงเติบโตได้ตกลงไปในหลุมดำฮารามนี้จากข้อมูลที่รวบรวมโดยสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (BNN) หรือสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติในปี 2562

กำลังปิด

นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันยืนยันอย่างแน่วแน่ว่าโปรดอย่าเข้าใกล้สิ่งที่ฮารอมนี้! ไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายและแม้แต่กฎหมายก็เป็นเพียงตัวกลาง ควรหลีกเลี่ยงยาเสพติดเพราะสิ่งเหล่านี้ทำลายล้างและจะทำลายชีวิตคุณ! ขอบคุณ.

อ่านเพิ่มเติม: ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะและลำดับของดาวเคราะห์

ตัวอย่างที่ 2: สุนทรพจน์สั้น ๆ เกี่ยวกับการศึกษาคุณธรรม

บิสมิลลาหิรโรหะมะนีรฺหิม

สันติภาพจงมีแด่คุณและอัลลอฮ์ทรงเมตตาและให้พร

สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่โดดเด่น

ในวันนี้ขอขอบคุณอัลลอฮ์ SWT สำหรับความเมตตาและพรที่พระองค์ประทานเพื่อที่เราจะได้พบกันในสถานที่แห่งนี้ เนื้อหาคำพูดที่ฉันจะส่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษาด้านศีลธรรม

สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ,

เมื่อเร็ว ๆ นี้เรามักจะเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากทุกองค์ประกอบของสังคมไม่ว่าจะเป็นคนชั้นกลางคนชั้นกลางระดับบนไปจนถึงเจ้าหน้าที่

พฤติกรรมที่ไม่ดีที่พวกเขาทำ ได้แก่ การขโมยการข่มขืนการฆาตกรรมการฉ้อโกงยาเสพติดในทางที่ผิดและการทุจริต พฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อประเทศทั้งความสูญเสียทางศีลธรรมและทางวัตถุ

พฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้เกิดจากศีลธรรมที่อ่อนแอที่มีอยู่ในสังคมของเรา จึงไม่น่าแปลกใจหากพฤติกรรมเร่งรีบเหล่านี้ยังคงปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายและทำได้ยาก

วิธีหรือความพยายามอย่างหนึ่งที่เราจะลดสิ่งนี้ได้คือการศึกษาศีลธรรม การศึกษาด้านศีลธรรมคือการศึกษาที่มีพื้นฐานมาจากการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีศีลธรรมที่ดีนอกจากมีสมองที่ชาญฉลาด

สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ,

วิธีที่เราสามารถนำการศึกษาด้านศีลธรรมไปใช้กับบุตรหลานของเราคือการทำให้เราเป็นแบบอย่างที่ดีทางศีลธรรมต่อหน้าบุตรหลานของเรา

นอกจากนี้การสอนคุณค่าทางศีลธรรมยังต้องปลูกฝังให้ลูกของเราตั้งแต่ยังเล็ก กระบวนการสอนจะต้องดำเนินไปอย่างน่าสนใจที่สุดและให้เด็กมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้การเรียนรู้คุณค่าทางศีลธรรมไม่ไปในทิศทางเดียวและเด็ก ๆ รู้สึกมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจที่ดีขึ้นมากเกี่ยวกับคุณค่าทางศีลธรรมที่ต้องยึดถือ

บางทีกระบวนการของการศึกษาทางศีลธรรมที่ดำเนินไปอาจไม่สั้นและง่าย อย่างไรก็ตามผลที่ได้รับนั้นคุ้มค่ามากสำหรับกระบวนการศึกษาศีลธรรมที่ยาวนานและยากลำบาก

ด้วยเหตุนี้ให้เรานำการศึกษาด้านศีลธรรมไปใช้กับบุตรหลานของเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งในสภาพแวดล้อมครอบครัวสังคมและในสถาบันการศึกษาต่างๆ

ด้วยวิธีนี้ลูกหลานของเราจะกลายเป็นคนรุ่นใหม่ที่ฉลาดและมีศีลธรรมอันดีดังนั้นคนรุ่นหลังจะไม่ประพฤติไม่ดีที่มักเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้

บางทีนั่นอาจเป็นเพียงคำพูดสั้น ๆ ที่ฉันพูดได้ ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนฉันขออภัยหากมีข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องในคำพูดนี้ที่ฉันนำเสนอ ขอให้พระเมตตาและพระพรของพระองค์อยู่กับเราเสมอ สาธุโอ 'เจ้าแห่งสากลโลก

Wassalamualaikum WR wb.