1 รีมมีกี่แผ่น? นี่คือการอภิปราย

หนึ่งรีมกี่แผ่น

ริมเป็นหน่วยที่ใช้แสดงจำนวนสิ่งของโดยเฉพาะสินค้าที่ซื้อขายในชุมชน

นอกจากหน่วยในรูปแบบรีมแล้วเรายังรู้จักหน่วยในรูปแบบของคะแนนโหลหรือขั้นต้น การใช้งานเหมือนกันโดยเป็นการแสดงสินค้าจำนวนหนึ่ง

ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการแปลงมูลค่าของแต่ละหน่วยอย่างชัดเจนและครบถ้วนใช้หน่วยในชีวิตประจำวันและตอบคำถามตัวอย่างด้วยการสนทนา

มีกี่รีม

ต่อไปนี้เป็นประเภทและมูลค่าการแปลงของปริมาณสินค้าแต่ละหน่วย

1 รีมกี่แผ่น

เธอรู้รึเปล่า? 1 รีมเท่ากับ 500 แผ่นโดยปกติจะใช้เพื่อแสดงจำนวนกระดาษ

หนึ่งรีมกี่แผ่น

การใช้หน่วย

โดยทั่วไปการใช้หน่วยเหล่านี้จะดำเนินการในการคำนวณรายการต่อไปนี้:

หน่วย

ขอบ

คะแนน

โหล

ขั้นต้น

ใช้

ใช้ในการนับและแสดงจำนวนกระดาษ

ใช้เพื่อระบุจำนวนชิ้นผ้าไม้เสื้อผ้าไม้ไผ่กระเป๋าของเล่นเด็กรองเท้าและอื่น ๆ

ใช้เพื่อแสดงจำนวนหนังสือจานแก้วเทียนดินสอยางลบและอื่น ๆ อีกมากมาย

ใช้เป็นทั้งการแปลงหรือทดแทนหน่วยโหล

คำถามตัวอย่าง + การอภิปราย

ปัญหา 1

แม่ขอให้นีน่าซื้อกระดาษ A4 2000 แผ่นที่ร้านหนังสือ นีน่าควรซื้อกี่รีม?

คำตอบ :

ข้อควรจำ: 1 รีม = 500 แผ่นหมายความว่า 500 แผ่น = 1 รีม

หมายถึง 2,000 แผ่น: 500 แผ่น = 4 รีม

เพื่อให้นีน่าต้องซื้อกระดาษ 4 รีม

ปัญหา 2

บนโต๊ะมีกระดาษถ่ายเอกสาร 2.5 รีม บนโต๊ะมีกระดาษถ่ายเอกสารกี่ชุด?

ตอบ:

กระดาษถ่ายเอกสาร 2.5 รีม = 2.5 x 500 แผ่น = กระดาษถ่ายเอกสาร 1250 แผ่น

ปัญหา 3

สมุดรายงานหนึ่งเล่มประกอบด้วย 250 แผ่น ต้องใช้กระดาษกี่รีมในการพิมพ์รายงาน

ตอบ:

250 แผ่น = 250: 500 = 0.5 รีม (ครึ่งรีม)

อ่านเพิ่มเติม: ข้อความของรายงานผลการสังเกตการณ์ (คำอธิบายและตัวอย่าง)

นั่นคือคำอธิบายมูลค่าของสินค้า 1 รีมและหน่วยอื่น ๆ อาจมีประโยชน์.

ข้อมูลอ้างอิง

  • 1 รีมกี่แผ่น
  • คำนวณรีมคะแนนโหลและหน่วยรวม