รูปแบบการคุกคามต่อสาธารณรัฐอินโดนีเซียและวิธีจัดการกับภัยคุกคาม

ภัยคุกคามต่อ nkri

ภัยคุกคามต่อ Nkri ได้แก่ การทุจริตการสมรู้ร่วมคิดและการเลือกที่รักมักที่ชัง (KKN) ยาเสพติดการแทนที่อุดมการณ์ของประเทศและอื่น ๆ อีกมากมายในบทความนี้

ภัยคุกคามดังกล่าวยังคงระบาดอยู่เสมอสำหรับทุกประเทศรวมทั้งประเทศโลก การคุกคามของสาธารณรัฐอินโดนีเซียเกิดขึ้นโดยกลุ่มคนที่ต้องการทำให้ประเทศวุ่นวายด้วยผลประโยชน์ต่างๆของพวกเขาจนเป็นอันตรายต่ออธิปไตยของประเทศบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของชาติ

ความพยายามบางอย่างในการคุกคามสาธารณรัฐอินโดนีเซียเช่นการแทนที่อุดมการณ์ของรัฐการล้มล้างบุคคลสำคัญของชาติแม้กระทั่งการสร้างความวุ่นวายในสงครามในโลก ดังนั้นภัยคุกคามต่อสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะต้องได้รับการจัดการและกำจัดโดยรัฐบาลโดยทันทีเพื่อที่จะสามารถสร้างความรู้สึกปลอดภัยและสันติสุขให้กับพลเมืองทุกคน

รูปแบบของภัยคุกคามนี้มีหลากหลายเช่น:

1. การทุจริตการสมรู้ร่วมคิดและการเล่นพรรคเล่นพวก (KKN)

ภัยคุกคามต่อ nkri

ปัญหาของ KKN กลายเป็นภัยคุกคามสำคัญที่เกิดขึ้นในโลกมาช้านาน ตั้งแต่ยุคระเบียบใหม่มีการปฏิบัติเช่นนี้

ในอดีตการถอดถอนประธานาธิบดีโซฮาร์โตเกิดจากการปฏิบัติของ KKN ซึ่งทำให้ลูก ๆ ของประธานาธิบดีโซฮาร์โตถูกพิจารณาคดีในคดี KKN นี้

2. ยาเสพติด

ภัยคุกคามต่อ nkri

ภัยคุกคามที่อันตรายต่อไปของสาธารณรัฐอินโดนีเซียคือยาเสพติด

การค้ายาเสพติดจะสร้างความเสียหายให้กับคนรุ่นหลังเนื่องจากอิทธิพลของสารเสพติดที่ทำให้ผู้เสพติดและเป็นอันตรายต่อสุขภาพและอาจทำให้เสียชีวิตได้

ดังนั้นรัฐบาลจึงดำเนินการกับผู้ค้ายาเสพติดที่พยายามทำลายล้างคนในชาติ

3. การแทนที่อุดมการณ์แห่งชาติ

ภัยคุกคามต่อ nkri

เรารู้ว่าผู้คนในโลกประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมายและยังยอมรับความเชื่อทางศาสนาหลายประการ หากเราดูกรณีการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นพวกเขากำลังพยายามแทนที่อุดมการณ์ Pancasila ด้วยอุดมการณ์อื่นซึ่งไม่เหมาะสมอย่างแน่นอนในโลก

อ่านเพิ่มเติม: อัตราการเกิดปฏิกิริยา: คำจำกัดความสูตรและปัจจัย [เต็ม]

การคุกคามของการเปลี่ยนอุดมการณ์สำหรับสาธารณรัฐอินโดนีเซียอาจนำไปสู่สงครามกลางเมือง เราสามารถเห็นตัวอย่างนี้ได้เช่นในซีเรียอิรักและหลายประเทศในตะวันออกกลางที่การเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณ์มักนำไปสู่สงครามกลางเมืองแน่นอนว่าเป็นอันตรายต่อประเทศเพราะหลายคนเสียชีวิตเศรษฐกิจของประเทศทรุดลงและผลกระทบอื่น ๆ อีกมากมาย

4. ปัญหา SARA (ชาติพันธุ์ศาสนาเชื้อชาติและระหว่างกลุ่ม)

ปัญหาของ SARA เป็นภัยคุกคามใหญ่ที่สามารถแบ่งแยกบูรณภาพของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตัวอย่างเช่นความขัดแย้งในประเด็น SARA ที่เกิดขึ้นในเซมารังมาลังและสุราบายาซึ่งนำไปสู่การประท้วงและการลอบวางเพลิงขนาดใหญ่ในจายาปุระและพื้นที่โดยรอบ

ไม่เพียงแค่นั้นกลุ่มสาธิตยังถูกแทรกซึมโดยกลุ่มที่มีผลประโยชน์เพื่อให้ปาปัวมีสิทธิ์ตัดสินชะตากรรมของพวกเขาผ่านการลงประชามติ

เป้าหมายของกลุ่มนี้คือการปกครองปาปัวและกลายเป็นประธานาธิบดีหากปาปัวถูกแยกออกจากโลก

ภัยคุกคามของสาธารณรัฐอินโดนีเซียจากต่างประเทศ

ภัยคุกคามของสาธารณรัฐอินโดนีเซียไม่เพียงมาจากภายในเท่านั้น แต่ยังมาจากต่างประเทศด้วย สำหรับภัยคุกคามจากต่างประเทศหลายประการที่ต้องได้รับการพิจารณาจากรัฐบาลเช่น:

1. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

โลกมีวัฒนธรรมหลากหลายที่มาจากภูมิภาคของตน คุณสามารถมั่นใจได้ว่าแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้นพลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะปกป้องและรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของพื้นที่

ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นคือประเทศอื่น ๆ พยายามรับรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของโลกเช่นการเต้นรำ Reog Ponorogo ซึ่งมาเลเซียยอมรับว่าเป็นวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ แน่นอนว่ามันก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงโดยเฉพาะการเต้นรำ Reog Ponorogo ซึ่งได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากโลก

2. การป้องกันและภัยคุกคามด้านความปลอดภัย

ภัยคุกคามด้านการป้องกันและความมั่นคงจำเป็นต้องคาดการณ์ได้ทั้งทางอากาศทางทะเลและทางบก

อ่านเพิ่มเติม: แนวคิดหลัก / แนวคิดหลักคือ ... (นิยามประเภทและลักษณะ) เสร็จสมบูรณ์

ตัวอย่างที่มักจะพบคือเครื่องบินต่างชาติที่แล่นผ่านเขตอากาศในภูมิภาคโลกสมาชิก TNI ไล่ตามเครื่องบินต่างชาติเหล่านี้เพราะละเมิดขอบเขตอำนาจอธิปไตยของชาติโลก

การรักษาอธิปไตยของประเทศโลกมีความสำคัญมากเพราะเราไม่เคยรู้ถึงอันตรายของภัยคุกคามจากประเทศอื่น ๆ ดังนั้นเราจึงต้องป้องกันพวกเขา

3. การยั่วยุจากประเทศอื่น ๆ

ตัวอย่างของการยั่วยุจากประเทศอื่น ๆ คือการจับปลาโดยเรือเวียดนามอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่ทะเลโลก กองทัพเรืออินโดนีเซียต้องการรักษาความปลอดภัยเมื่อชาวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ทะเลโลก แต่ทันใดนั้นเรือยามประมงของเวียดนามก็ชนเรือ TNI ที่พยายามขัดขวางกระบวนการจับเรือต่างชาติ

แน่นอนว่านี่เป็นหนึ่งในการยั่วยุจากประเทศอื่น ๆ ที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพราะอาจทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศเนื่องจากการกระทำที่ยั่วยุเหล่านี้

4. การคุกคามการแพร่กระจายของวัฒนธรรมต่างชาติ

วัฒนธรรมต่างชาติบางอย่างไม่ได้ส่งผลดีต่อสังคมโดยเฉพาะกับวัยรุ่น นอกเหนือจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแล้วการแพร่กระจายของวัฒนธรรมต่างชาติก็กลายเป็นอิสระและไม่มีตัวกรอง

ตัวอย่างเช่นการเลียนแบบวิธีการที่วัยรุ่นโลกแต่งกายเหมือนวัยรุ่นต่างชาติเป็นปัจจัยที่ไม่ดีต่อสุขภาพเนื่องจากไม่ได้สะท้อนถึงวัฒนธรรมของโลก

นอกจากนี้ความสัมพันธ์ทางเพศและยาเสพติดที่เบี่ยงเบนเป็นปัจจัยหนึ่งในการแพร่กระจายวัฒนธรรมต่างชาติที่สามารถทำลายความคิดของคนรุ่นต่อไปในอนาคต

นี่คือคำอธิบายรูปแบบของภัยคุกคามต่อสาธารณรัฐอินโดนีเซีย อาจมีประโยชน์!