การเข้าใจการเลียนแบบและคำอธิบายที่สมบูรณ์

การเลียนแบบคือ

การเลียนแบบคือการเลียนแบบบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการกระทำพฤติกรรมวิถีชีวิตไปจนถึงรูปลักษณ์ทางกายภาพ

อย่างไรก็ตามความเข้าใจอีกประการหนึ่งระบุว่าการเลียนแบบเป็นพฤติกรรมเพิ่มเติมในการจำลองสิ่งที่เป็นของผู้อื่นผ่านการสังเกต

โดยสาระเป็นรูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งรวมถึงกระบวนการทางสังคมที่มักเกิดขึ้น

คำเลียนแบบยังมีความหมายกว้าง ๆ ในการประยุกต์ใช้ เหตุผลก็คือคำนี้สามารถใช้กับบริบทต่างๆในสาขาต่างๆเช่นการเมืองและสังคม อย่างไรก็ตามกลับไปที่ความเข้าใจก่อนหน้านี้

โดยทั่วไปการเลียนแบบเน้นการแสดงเลียนแบบบางสิ่งหรือบางคน โดยปกติสิ่งนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น แต่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ

ตัวอย่างของการเลียนแบบคือ

ปัจจัยที่สร้างการเลียนแบบ

ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการเลียนแบบคือปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ยิ่งปฏิสัมพันธ์ดีขึ้นความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเลียนแบบก็ยิ่งมากขึ้น คนที่มีอิทธิพลในสังคมสามารถสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงพฤติกรรมเลียนแบบได้เนื่องจากความปรารถนาที่จะได้รับตำแหน่งเดียวกันนั้นเป็นของมนุษย์

อีกปัจจัยหนึ่งคือความใจกว้างชื่นชมและยอมรับ เป็นมูลค่าความสนใจและความสนใจเท่ากัน เมื่อทัศนคติเหล่านี้ปรากฏในบางสิ่งหรือบางคนแนวโน้มที่จะกระทำการเลียนแบบจะป้องกันได้ยาก น่าเสียดายที่ปัญหาจะเกิดขึ้นหากกระบวนการเลียนแบบมีผลกระทบเชิงลบ

อะไรคือผลของการเลียนแบบ?

กระบวนการเลียนแบบทั้งหมดมีผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมโดยรวม ผลกระทบนี้ขึ้นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนถูกลอกเลียนแบบไม่ว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบ

ผลกระทบเชิงบวกเกิดขึ้นเมื่อการเลียนแบบกระตุ้นให้บุคคลทำสิ่งดีๆมากมาย ตัวอย่างเช่นการปฏิบัติตามบรรทัดฐานในสังคม ในขณะเดียวกันผลกระทบเชิงลบจะเกิดขึ้นเมื่อการเลียนแบบผลักดันบุคคลไปสู่สิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ตัวอย่างเช่นคุณอาจรู้สึกด้อยค่าเพราะกังวลว่าจะไม่สามารถติดตามคนที่คุณกำลังเลียนแบบได้

อ่านเพิ่มเติม: เสรีนิยมประชาธิปไตย: ความหมายหลักการลักษณะและตัวอย่าง

การเลียนแบบยังสามารถทำให้บุคคลมีความคิดสร้างสรรค์น้อยลง ในท้ายที่สุดการเลียนแบบเท็จทำให้บุคคลอ่อนแอลงในการแสดงออกการทำงานและความคิด

ดังนั้นที่จริงแล้วการเลียนแบบไม่มีอะไรผิด อย่างไรก็ตามคุณควรวิจารณ์บางสิ่งบางอย่างหรือมีคนลอกเลียนแบบเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบ

คุณคงไม่อยากเป็นที่รู้จักในฐานะตัวประหลาดในสังคมใช่ไหม? การเลียนแบบที่ดีที่สุดคือยังคงเป็นตัวของตัวเอง