หัวหน้างานคือ - คำอธิบายความรับผิดชอบและหน้าที่

หัวหน้างานคือ

หัวหน้างานเป็นตำแหน่งในบรรทัดแรกที่ตรวจสอบและจัดการพนักงานที่อยู่ต่ำกว่าเขาในแง่ของการปฏิบัติงานตามหน้าที่และหน้าที่หลัก

ใน บริษัท หัวหน้างานเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญมาก เนื่องจากบทบาทของหัวหน้างานประกอบด้วยสิ่งสำคัญหลายประการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ บริษัท

นอกจากนี้ในเรื่องของการสรรหาพนักงานใหม่การลงโทษการให้รางวัลเป็นบทบาทของหัวหน้างานนี้

คุณต้องจำไว้ว่าหน้าที่และหน้าที่หลัก (tupoksi) ของหัวหน้างานของ บริษัท หนึ่งแตกต่างจาก บริษัท อื่น ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมการผลิตและธุรกิจอาจไม่เหมือนกัน

ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปหัวหน้างานมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างจากพนักงาน สามารถเห็นได้ในตำแหน่งสายงานที่ดำรงตำแหน่งโดยหัวหน้างาน

  1. จัดทำแผนตามคำแนะนำและทิศทางของผู้บังคับบัญชา (ผู้จัดการ)
  2. ประสานงานแผนกับผู้ใต้บังคับบัญชา (พนักงาน / เจ้าหน้าที่)
  3. ควบคุมการทำให้งานที่ตกลงกันเป็นจริง
  4. ดำเนินการตามแนวทางการประเมิน
  5. รับสมัครพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ใหม่ตามขั้นตอน
  6. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน / พนักงานแต่ละคน
  7. การลงโทษ ( การลงโทษ ) และการให้รางวัล ( รางวัล ) แก่พนักงาน / เจ้าหน้าที่

นอกจากนี้หัวหน้างานยังมีความรับผิดชอบในการบรรยายสรุปหรือการประชุมเป็นประจำทุกวันหรือทุกสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละ บริษัท

หัวหน้างานคือ

งานของหัวหน้างานคือ

โดยทั่วไปงานของหัวหน้างานคือการวางแผนประสานงานติดตามและดำเนินการประเมินผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาในรูปแบบของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่

ไม่ได้มีแค่หัวหน้างาน 1 คนใน บริษัท เช่นมีหัวหน้างานการตลาดหัวหน้างานผลิตเป็นต้น

โดยพื้นฐานแล้วงานของหัวหน้างานคือการปฏิบัติตามความรับผิดชอบตามขั้นตอนของ บริษัท

ตัวอย่างเช่นคุณเป็นหัวหน้างานด้านการตลาดดังนั้นคุณจึงสร้างโปรแกรมการทำงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงานหรือพนักงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้คุณ แล้วดำเนินการตามที่ตกลงกัน.

อ่านเพิ่มเติม: 20+ ตัวอย่างบทกวีทางศาสนาและคำแนะนำที่ชาญฉลาด

ดังนั้นความรับผิดชอบทั้งหมดเพื่อความสำเร็จของการดำเนินโครงการจึงเป็นหน้าที่ของหัวหน้างาน การประเมินภายในร่วมกับพนักงานเพื่อจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาก็เป็นหน้าที่ของเขาเช่นกัน

หัวหน้างานไม่ค่อยตรงไปที่สนาม แต่มีแนวโน้มที่จะควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานมากกว่า

ฟังก์ชันหัวหน้างาน

ใน บริษัท จำเป็นต้องมีหน้าที่หัวหน้างาน สิ่งนี้มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคนงานให้มีระเบียบมากขึ้น

การทำรายงานสำหรับผู้บังคับบัญชา (ผู้จัดการ) นั้นง่ายกว่าการทำทีละคน

  • หัวหน้างานทำหน้าที่เชื่อมต่อผู้จัดการและพนักงาน
  • หัวหน้างานทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานพนักงาน / starf.
  • หัวหน้างานทำหน้าที่รับวิเคราะห์และแก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้า

หัวหน้างานต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ดีและยาวนาน บริษัท ต่างๆจะไม่สรรหาหัวหน้างานอย่างไม่ใส่ใจโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ เนื่องจากหน้าที่และหน้าที่หลักมีความสำคัญอย่างมากต่อความก้าวหน้าของ บริษัท ที่กำลังจัดการ

คุณสามารถเป็นหัวหน้างานได้หลังจากได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดการด้วยความทุ่มเทที่คุณมอบให้

ตัวอย่างเช่นคุณกลายเป็นพนักงานที่มีความคิดใหม่สามารถใช้การควบคุมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ บริษัท ไปสู่ความสำเร็จที่ดีอื่น ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ในแง่ของตำแหน่งหัวหน้างานจริงๆแล้วมีตำแหน่งเหมือนผู้จัดการ ความแตกต่างคือหัวหน้างานจัดการโดยตรงกับพนักงาน (พนักงาน) และภาคสนาม บ่อยกว่านั้นตำแหน่งหัวหน้างานอยู่ในสายงานแรกของการดำเนินการผลิตของ บริษัท

เนื่องจากความรับผิดชอบหน้าที่และหน้าที่ของหัวหน้างานเป็นผู้ประสานงานระหว่างสองกลุ่ม (พนักงานและผู้จัดการ)

ดังนั้นหัวหน้างานจึงต้องมีอำนาจที่จะได้รับการยอมรับและเคารพในทั้งสองอย่างมีศักยภาพและความสามารถที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและประสบการณ์ของหัวหน้างานคือสิ่งที่ต้องนำไปข้างหน้า