ความซื่อสัตย์คือความหมายลักษณะประโยชน์และตัวอย่าง

ความสมบูรณ์คือ

ความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติลักษณะหรือเงื่อนไขที่แสดงให้เห็นถึงเอกภาพที่สมบูรณ์เพื่อให้เกิดอำนาจและความซื่อสัตย์ ดูการอภิปรายเต็มรูปแบบเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ในบทความนี้

บ่อยครั้งที่เราได้ยินเกี่ยวกับคำว่าความสมบูรณ์ในสภาพแวดล้อมของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการทำงาน อย่างไรก็ตามบางทีเราอาจจะยังไม่เข้าใจว่าความซื่อสัตย์คืออะไร

ในความเป็นจริงความซื่อสัตย์เป็นกุญแจสำคัญสำหรับใครบางคนที่จะประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้บทความนี้จะกล่าวถึงความซื่อสัตย์ตั้งแต่ความเข้าใจไปจนถึงตัวอย่างกรณีความซื่อสัตย์ในชีวิตประจำวัน

นิยามของความซื่อสัตย์คือ

ความซื่อสัตย์เป็นคำยืมจากจำนวนเต็มภาษาละตินซึ่งหมายถึงการยืนหยัดเพื่อหลักการ

โดยทั่วไปความซื่อสัตย์สามารถกำหนดได้ว่าเป็นคุณภาพลักษณะหรือเงื่อนไขที่แสดงให้เห็นถึงเอกภาพที่สมบูรณ์เพื่อให้เกิดอำนาจและความซื่อสัตย์

เหตุผลก็คือเมื่อมีคนพูดถึงความซื่อสัตย์นั่นหมายความว่าสิ่งที่กำลังสนทนาจะต้องได้รับการพิสูจน์โดยการกระทำจริง เนื่องจากความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ตรงกันระหว่างหลักการและการกระทำ

นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนยังมีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความซื่อสัตย์ ต่อไปนี้เป็นความเข้าใจในความสมบูรณ์ตามที่ผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ

ความซื่อสัตย์ตาม Henry Cloud

ตามที่ Henry Cloud กล่าวไว้เมื่อพูดถึงความซื่อสัตย์จะไม่ถูกแยกออกจากความพยายามที่จะกลายเป็นคนที่มีความสมบูรณ์และบูรณาการในทุกส่วนที่แตกต่างกันของตนเอง

คนที่ทำงานได้ดีและทำหน้าที่ตามสิ่งที่ได้รับการออกแบบมาก่อน ความซื่อสัตย์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความสมบูรณ์และประสิทธิผลของบุคคลในฐานะมนุษย์

ความซื่อสัตย์ตาม Andreas Harefa

จากข้อมูลของ Andreas Harefa ความซื่อสัตย์เป็นกุญแจสำคัญสามประการที่สามารถสังเกตเห็นได้คือการแสดงความซื่อสัตย์ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาและทำสิ่งต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

อ่านเพิ่มเติม: คำแนะนำวิธีการปลูกพริกที่ต่อต้านความตายอย่างแท้จริง

ความซื่อสัตย์ตาม Jacobs

ความซื่อสัตย์ยังได้รับการกำหนดโดยเน้นความสม่ำเสมอทางศีลธรรมความสมบูรณ์ส่วนบุคคลหรือความซื่อสัตย์สุจริต (เช่นในแง่วิชาการ)

ลักษณะของทัศนคติแห่งความซื่อสัตย์

ลักษณะความซื่อสัตย์

แน่นอนคนที่มีความซื่อสัตย์มีลักษณะต่างๆที่สามารถมองเห็นได้ ลักษณะเหล่านี้คือ:

 • ไม่สวมหน้ากาก.
 • จับคู่ระหว่างการกระทำและคำพูด
 • เช่นเดียวกันเมื่ออยู่ต่อหน้าและลับหลังสาธารณะ
 • มีความสอดคล้องของหลักคุณธรรมและค่านิยม

ประโยชน์ของการมีความซื่อสัตย์

เมื่อใครบางคนมีความซื่อสัตย์แล้วคน ๆ นั้นจะรู้สึกดีกว่าคนอื่นอย่างแน่นอน

มุมมองของคนอื่นเกี่ยวกับตัวเองก็จะดีขึ้นและมีความประทับใจในการสร้างหรือให้ความกระตือรือร้นในชีวิต นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายเมื่อมีคนซื่อสัตย์รวมถึง:

 • จะรู้สึกมีสุขภาพดีและพอดี
 • สมองจะถูกฝึกให้คิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
 • มีแรงจูงใจในตัวเองเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์
 • คิดให้กว้างขึ้น
 • มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

ตัวอย่างของความซื่อสัตย์

เพื่อให้เข้าใจความถูกต้องชัดเจนขึ้นจำเป็นต้องใช้กรณีจริงในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างกรณีดังกล่าว ได้แก่

 • นักเรียนที่มาถึงตรงเวลาเสมอ
 • นักเรียนที่ไม่อยากโกง
 • คนงานที่ซื่อสัตย์แม้ว่าจะไม่ได้รับการดูแลจากผู้บังคับบัญชาก็ตาม
 • นักเรียนพยายามเป็นที่หนึ่งในทางที่ถูกต้อง
 • เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาจะหมด

ตัวอย่างข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานความสมบูรณ์ที่มีอยู่ มีตัวอย่างอื่น ๆ อีกมากมายที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของบุคคลในการดำรงชีวิต

ดังนั้นบทความเกี่ยวกับความซื่อสัตย์หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่าน